เตรียมรับมือการตรวจสอบภาษีแบบเข้มข้น ประเด็นที่ถูกตรวจจริงจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

Course Code : 21/8020

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 5,350 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 6,099 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

เตรียมรับมือการตรวจสอบภาษีแบบเข้มข้น ประเด็นที่ถูกตรวจจริงจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

หัวข้อสัมมนา

1. วิธีการออกหมายเรียกของกรมสรรพากรที่จะใช้ในปี 2562
- สรรพากรจะตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้กี่ปี
2. วิธีการประเมินสถานะและการจัดกลุ่มของสรรพากรในการตรวจสอบภาษี
- เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม กลุ่มดีและกลุ่มเสี่ยงเป็นอย่างไร ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
- การตรวจแนะนำของสรรพากรจะมีผลต่อการตรวจสอบภาษีในอนาคตหรือไม่
- อัตราส่วนทางการเงิน ROA และ ROE มีผลกับการจัดกลุ่มของเจ้าหน้าที่สรรพากรอย่างไร
- ความสำคัญของผู้จัดทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
3. จุดที่สรรพากรจะตรวจสอบจากทุกภาษี
- ประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ประเด็นภาษีธุรกิจเฉพาะและ
อากรแสตมป์
4. ความสำคัญของการยื่นงบการเงินและแบบแสดงรายการทางภาษีที่นักบัญชีต้องระวัง
5. อะไรบ้างที่ถือเป็นความผิดปกติจากการยื่นแบบที่ระบบของสรรพากรสุ่มตัวอย่าง
และสรรพากรมีวิธีตรวจสอบอย่างไร

6. นโยบายของผู้บริหารจะมีผลกับการตรวจสอบของสรรพากรอย่างไร
7. เมื่อระบบแจ้งว่ามีความผิดปกติ สรรพากรจะตรวจสอบทุกกรณีที่ระบบแจ้งหรือไม่
8. สิ่งที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีต้องเตรียมเมื่อถูกตรวจสอบ

9. เมื่อสรรพากรร่วมมือกับองค์กรเอกชน สถาบันการเงิน สำนักงานบัญชี ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังอย่างไรในการเสียภาษี
10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีHours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 Wait 0 0 0 Wait

Instructor

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

Location

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Phone :
02-694-2222
Website :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba