กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา ว่าด้วยเรื่อง คน สำหรับหัวหน้างาน***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7209

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา ว่าด้วยเรื่อง คน สำหรับหัวหน้างาน

• เจาะประเด็นความผิดพลาด!! ของหัวหน้า กับการแก้ไขปัญหา...ไม่ตรงจุด
• คุณ คือ หัวหน้างานที่“รู้” และ “เข้าใจ” ปัญหาของลูกน้อง ถูกหรือไม่?
• รวบรวม...ประเด็นปัญหาเรื่อง “คน” ที่หัวหน้างาน...ต้องพบเจอ
• ห้ามพลาด!! กับทุกคำตอบของปัญหาเรื่อง “คน” ของหัวหน้างาน
• แนวทางแก้ไขสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นของหัวหน้างานจากประสบการณ์จริง

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของ “คน” กับการแก้ไขปัญหา ของหัวหน้างาน
2. การวิเคราะห์หาสาเหตุและต้นเหตุของ การเกิดปัญหาของ “คน” ในการทำงาน
3. ปัจจัยที่ทำให้ “คน” มีแนวคิด ทัศนคติ และวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน
4. ทำความเข้าใจกับสไตล์การทำงานของ “คน” แต่ละประเภท
5. หัวหน้างานกับการสร้างทัศนคติที่ดีเมื่อเกิด ปัญหา
6. ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติของหัวหน้างาน เมื่อเกิดปัญหา
7. แนวทางการแก้ไขสารพันปัญหาที่เกิดขึ้น ของหัวหน้างาน จากประสบการณ์จริงของ วิทยากร


+ ปัญหาส่วนตัวของลูกน้อง
- พวกอัลไซเมอร์ขี้ลืม ความจำสั้น
- พวกหลงตัวเอง มีความมั่นใจสูง ก้าวร้าว
- พวกไข่ในหิน เจ้าน้ำตา ขี้น้อยใจ
- พวกวิตกจริต คิดช้า ห่วงหน้าพะวงหลัง
- พวกไฮเปอร์คิดเร็ว ทำเร็ว

+ ปัญหาของลูกน้องกับเพื่อนร่วมงาน
- ไม่รับฟังความคิดเห็น
- โยนความผิด
- แบ่งพรรคแบ่งพวก
- พวกอ้างงานล้นมือ
- มีปัญหากับหน่วยงานอื่นเป็นประจำ
- ไม่อยากร่วมงานกับผู้อื่น ไม่ไว้ใจใคร

+ ปัญหาของลูกน้องกับหัวหน้างาน
- เด็กจบใหม่การศึกษาสูงกว่า เชื่อมั่นสูง
- เด็กเส้น ลูกเทวดา ไม่กลัวความผิด
- เคยทำงานตำแหน่งเดียวกันมาก่อน
- สนิทกันมาก ขาดความเกรงใจ
- อายุงานมากกว่า ชอบลองภูมิ
- หัวหมอ คอยโต้แย้ง ขัดคำสั่งตลอดเวลา
- พวกหัวรุนแรง คัดค้าน ต่อต้าน แต่ทำงานดี

+ ปัญหาจากการปฏิบัติงาน
- ทำงานลัด หรือข้ามขั้นตอน
- ไม่เข้าใจ แต่ไม่ถาม ไม่พูด
- ยึดติดวิธีการทำงานแบบเดิมๆ
- ทำงานตามคำสั่ง งดออกความคิดเห็น
- ดื้อเงียบ ไม่เถียง ไม่ทำตามที่สั่ง
- อยู่นาน ท้อแท้หมดไฟ
- ทำงานประจำ (Routine) ไม่ชอบใช้ความคิด
- งานไม่ทำ ประจบสอพลออย่างเดียว

+ ปัญหาจากการบริหาร
- การลาออกบ่อย หาคนไม่ทัน งานไม่เสร็จ
- ลูกน้องไม่พอใจกับสวัสดิการขององค์กร
- ลูกน้องต้องทำงานนอกเวลา แต่ไม่มีค่าตอบแทน
- การสั่งงานข้ามสายงาน

8. เทคนิคในการควบคุมอารมณ์ (EQ) เพื่อสร้าง บรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกับลูกน้อง
9. จิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจและการให้กำลังใจ ลูกน้อง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน
10. ถาม-ตอบปัญหากับวิทยากร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba