100 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

รหัสหลักสูตร : 21/1898

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


100 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม
ที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

พิเศษ 2 ต่อ
1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรับฟรี Dharmniti Planner 2019
2.เข้าอบรม ธ.ค. 2561 รับฟรีคูปองส่วนลด 1,000 บาท (สำหรับใช้เป็นส่วนลดอบรมเดือนม.ค.-ก.พ.
2562 และจองสัมมนาก่อน 31 ธ.ค. 2561)

วิทยากรโดย อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

หัวข้อสัมมนา

1. แจกอย่างไรไม่มีภาษี

2. ลดอย่างไรบัญชีไม่ต้องบวกกลับรายจ่าย

3. แถมอย่างไรไม่เกินสมควร ปลอดภาระภาษี

4. การทำส่งเสริมการขายต้องทำกับใคร
• ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
• ลูกค้าของลูกค้า

5. วิธีการออกใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้ และการลงรายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย (20 ประเด็น)

6. ตารางเปรียบเทียบภาษีมูลค่าเพิ่มส่งเสริมการขาย-ค่ารับรอง (10 ประเด็น)

7. การวางแผนภาษี Promotion อย่างไรต้องหักภาษี อย่างไรต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ให้รางวัลแก่ผู้ซื้อสินค้าที่สะสมชิ้นส่วนแล้วมาแลกรางวัล
• ขายสินค้าราคา 10,000 บาท ลดราคาให้ทันที10% ระบุส่วนลดในใบกำกับภาษี
• ผู้ซื้อสินค้า ซื้อเชื่อ โดยผู้ขายวางเงื่อนไขว่าถ้าชำระค่าสินค้าภายใน 30 วัน ลดราคาให้ 5%
• ตกลงราคาขายสินค้าด้วยวาจาแต่ผู้ขายออกใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษีสูงเกินไป จึงออกใบลดหนี้ในภายหลัง
• ได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้ขาย (ผู้ผลิต)เพื่อทำการส่งเสริมการขายสินค้าของผู้ขาย (ผู้ผลิต) เช่น ค่าโฆษณา
• พาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองและมอบของรางวัลให้ลูกค้า
• แจกทัวร์ (ไปเที่ยวต่างประเทศ) ให้ผู้ซื้อที่โชคดีจับสลากได้
• ตั้งรางวัลให้ร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าใครจัดร้านสวยที่สุดได้รางวัล
• ให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ทำยอดถึงเป้าไปสัมมนาที่ต่างประเทศ
• ขายสินค้า 100 ชิ้นแถม 10 ชิ้น
• ขายสินค้าโดยถ้าผู้ซื้อสามารถซื้อครบภายใน 1 เดือน1,000 รายการมอบรางวัลให้ 10 ลัง
• ให้เป้ากับตัวแทนจำหน่ายถ้าซื้อสินค้าครบ 500,000 หน่วย จะได้รับส่วนลด 0.05%
• เป็นผู้ให้บริการขนส่ง มีผู้ขายสินค้ามาว่าจ้างเพื่อให้ไปขนส่งสินค้าส่งไปให้ลูกค้า(ผู้ซื้อ)โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าขนส่งจ้างขนส่งครบ 10 เที่ยวแถม 1 เที่ยว
• ขายสบู่ให้โรงแรมเพื่อนำไปบริการผู้พัก สิ้นปีผู้ขายสบู่ให้ส่วนลด 10% ของยอดซื้อ
• ร้านขายวัสดุก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้างให้ผู้รับเหมาโดย Promotion ว่าผู้รับเหมารายใดซื้อครบ 1 ล้านบาท สิ้นปี
ให้ส่วนลด 10%
• ขายสินค้าให้ห้างสรรพสินค้าโดยสินค้ามีคูปองผู้บริโภคคนใดซื้อไปจะได้รับส่วนลดทันทีตามคูปองเมื่อห้างรวบรวม
คูปองได้เท่าใดจะไปเรียกเก็บเงินตามคูปองจากผู้ขาย
• ผู้ผลิตทำ Promotion สินค้าโดย Dealer รายใดขายสินค้าของผู้ผลิตจะได้รับเงินสนับสนุนชิ้นละ 100 บาท
• ผู้ผลิตสินค้ากับตัวแทนจำหน่ายทำ Promotion ร่วมกันโดยตัวแทนจำหน่ายโฆษณาสินค้าและ เป็นผู้จ่ายค่าโฆษณา
ไปก่อนแล้วจึงเรียกคืนครึ่งหนึ่งจากผู้ผลิตสินค้า
• จัด Meeting Dealer และแจกของรางวัลแก่Dealer ที่ขายสินค้าให้ผู้ผลิต
• ปีใหม่ผู้ผลิตสินค้า แจกปฏิทิน ไดอารี่ ของชำร่วยแก่ผู้ค้าปลีก ค้าส่ง เพื่อนำไปแจกต่อให้ผู้ซื้อ
• ผู้ผลิตสินค้าเป็นสปอร์นเซอร์รายการเกมโชว์แจกเงินรางวัลแก่ผู้เล่นเกมชนะ
• เจ้าของสินค้า เอาสินค้าไปฝากขายกับห้างฯ ได้ค่าคอมมิชชั่นนอกจากนี้ยังให้เงินเพิ่มกับห้างฯ ถ้าห้างฯขายได้ตามเป้า
• ขายสินค้า แล้วให้ผู้ซื้อสะสมแต้ม หรือแสตมป์ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปให้เอาแต้มหรือแสตมป์มาเป็นส่วนลด
• เป็นผู้รับจ้างขนส่งโดยรถตู้ ลูกค้าคนใดมาจ้างขนส่งครบ 10 เที่ยวจะให้เงินคืน 10%
• ให้ Promotion แก่พนักงานของบริษัทเองว่าถ้าพนักงานคนใดขายสินค้าของบริษัทได้ครบตามเป้ารับของรางวัล
• บริษัทขายตรงให้รางวัลแก่บุคคลที่เป็นตัวแทนขายที่ทำเป้าได้ตามที่กำหนด
• ผู้ผลิตสินค้าขายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยลูกค้านำรถมาขนสินค้าเองผู้ผลิตจ่ายเงินช่วยค่าน้ำมันหรือค่าขนส่ง
• ให้รางวัลเป็นโล่ห์ทองคำแก่ตัวแทนจำหน่ายดีเด่นประจำปี
• แจกประกาศเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนจำหน่ายดีเด่น
• ขายสินค้าให้โรงงานผลิตสารเคมีเพื่อนำไปผสมเป็นสารเคมีเป็นสินค้าตัวใหม่ขายโดยโรงงานได้รับส่วนลด10%
เมื่อทำเป้าซื้อครบจำนวนที่กำหนด
• ลูกค้าซื้อทีวี1เครื่อง ค้างชำระโดยบอกกับลูกค้าว่าถ้าชำระเงินครบภายใน 3 เดือนลด 10%
• ให้เช่าซื้อสินค้าได้รับชำระค่าเช่าซื้อตามงวดเหลือ 5 งวดจึงกำหนดว่าถ้าชำระเงินที่เหลือทั้งหมดเพียงครั้งเดียวลดราคา
ให้ 20%
• โปรโมชั่นแก่ร้านค้าปลีก ค้าส่ง กำหนดว่าถ้าในแต่ละเดือนสั่งซื้อสินค้าครบตามจำนวนที่กำหนดให้ส่วนลด
• 10%โดยนำส่วนลดดังกล่าวไปหักออกจากค่าซื้อสินค้าที่ลูกค้าต้องชำระในการซื้องวดต่อไป
• ให้ส่วนลดตามเป้าแก่ตัวแทนจำหน่ายโดยถ้าตัวแทนซื้อสินค้าครบตามที่กำหนดจะให้ส่วนลดโดยออก Credit Note
ให้ทันทีซึ่งตัวแทนจะนำไปหักออกจากหนี้ค่าสินค้างวดใดก็ได้ภายใน 3 ปี
• ห้างฯ แจกรางวัลให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตามยอดที่กำหนดโดยแจกแก้ว 1 ใบ มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าในแต่ละ
วันครบ 1,000 บาท
• ร้านอาหารให้ลูกค้ารับประทานอาหาร โดยจะมีสลากให้ลูกค้าเมื่อจะจ่ายเงินถ้าระบุว่าได้ทานฟรีก็ไม่ต้องจ่ายเงิน
• ผลิตเบียร์ขายให้ลูกค้านำฝาเบียร์ 3 ฝามาแลกเบียร์ขวดเล็กได้ 1 ขวด
• ให้ลูกค้าซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายนำสินค้าไปทดลองคุณภาพ
• ผู้ผลิตสินค้าทำประกันภัยสินค้าที่ได้ขายให้แก่ตัวแทนจำหน่าย
• บริษัทรับประกันวินาศภัยทำ Promotion แก่ Brokerว่าถ้า Broker รายใดหาลูกค้าได้ตามเกณฑ์จะจ่ายค่า
Commission เพิ่ม 20%
• บริษัทขายคอมพิวเตอร์เก่ามีลูกค้ามาซื้อคราวละมากๆ จึงตกลงกับลูกค้าว่าถ้าซื้อครบ 50 เครื่องใน 1 เดือนจะลดให้
10% โดยจะคืนเป็นเงินสดหรือให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง (ภาระภาษีต่างกันหรือไม่)
• บริษัทขายสินค้าราคา 500 บาท โดยแถมสินค้าอีกประเภทหนึ่งราคา 200 บาท
• ลดราคาสินค้าหลังจากที่ขายเนื่องจากลูกค้าแจ้งว่าสินค้าชำรุดเสียหาย
• ผู้ผลิตคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงเกินไป จึงลดราคาสินค้าให้ Dealer
• คืนเงินค่าสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกเนื่องจากสินค้าหมดอายุ แล้วร้านค้าปลีกเอามาคืน
• ร้านค้าส่งนำสินค้าเก่ามาแลกสินค้าใหม่กับโรงงานผลิตสินค้า
• ตัวแทนจำหน่ายส่งสินค้าคืนแก่ผู้ผลิต เนื่องจากสินค้าเป็นคนละประเภทที่สั่งซื้อ
• จัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงก.ย.-พ.ย. ลูกค้ามาซื้อสินค้าจะลดให้ทันที 10%
• สิ้นปีมอบทัวร์ให้ตัวแทนจำหน่ายที่ทำเป้าถึงยอดไปเที่ยวต่างประเทศ
• ผู้ผลิตสินค้า จัดงานพบปะสังสรรค์และประชุมลูกค้าที่ทำยอดขายสูงโดยมีการแจกของที่ระลึกเป็นโลโก้ของผู้ผลิต
มูลค่าไม่เกิน2,000 บาทและจับรางวัลเพื่อมอบของรางวัลมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
• บริษัทจัดงานปีใหม่มีการจับสลากของขวัญ ให้แก่พนักงาน พนักงานได้รับรางวัลเพราะโชคดี ได้รับบางคน เช่น ทีวี
ตู้เย็น หรือเงินสด
• บริษัทจัดสัมมนาทางวิชาการได้เชิญลูกค้าทั่วไปและตัวแทนจำหน่าย มาร่วมสัมมนา โดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• ขายสินค้าให้ลูกค้าลูกค้าซื้อครบตามเป้าและจ่ายเงินส่วนลดให้ลูกค้าและหัก ณ ที่จ่าย 3% แล้วต่อมาลูกค้าคืนสินค้า
เนื่องจากสินค้าหมดอายุ
• ให้ส่วนลดเพื่อปรับราคาตลาดของสินค้าตกรุ่นซึ่งบริษัทผู้ผลิตจะชดเชยส่วนต่างราคาสินค้าในสต๊อกของ Dealer
• โรงแรมให้บัตรกำนัลแก่ลูกค้าที่มาพักโดยใช้เป็นส่วนลดในการมาพักครั้งต่อไป
• สินค้าชำรุดหรือหมดอายุแต่ไม่คืนให้ผู้ผลิต โดยผู้ผลิตจะคืนเงินให้ในรูปของส่วนลดเพื่อนำไปหักใน invoice
• ผู้ผลิตแจ้งนโยบายการขายให้ร้านค้าส่งทราบว่าถ้าร้านค้าปลีกใดซื้อสินค้าครบตามเป้าให้ร้านค้าส่ง ให้รางวัลแก่ร้านค้า
ปลีกและให้ร้านค้าส่งแจ้งมาที่ผู้ผลิต ผู้ผลิตจะคืนเงินให้และบวกอีก 10% ของเงินที่จ่ายให้ร้านค้าปลีก
• บริษัทขายสินค้าให้ร้านค้าส่ง โดยลดทันทีจากราคาสินค้าที่ขายให้ 5% มีเงื่อนไขว่าห้ามร้านค้าส่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้า
ชนิดเดียวกับของบริษัท
• บริษัทว่าจ้างให้บริษัทอื่นทำ Promotion บริษัทอื่นได้นำสินค้าตัวอย่างไปแจกให้ลูกค้าทั่วไป
• บริษัทจะให้ส่วนลดเงินสดแก่ตัวแทนจำหน่ายถ้าชำระเงินภายใน 30 วัน ลด 10% โดยแจ้งเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้
ตัวแทนจำหน่ายไม่ชำระภายใน 30 วัน บริษัทก็ยังลดให้เหมือนกัน
• ตัวแทนจำหน่ายรายใดทำงานเป็นตัวแทนมาครบ 3 ปจะได้รับรางวัล
• ขาย 100 ชุด แถม 10 ชุด แต่ของแถมหมดจึงส่งมอบให้ภายหลัง
• สะสมแสตมป์แลกของ
• ผู้ผลิตให้เงินช่วยเหลือแก่บริษัทเพื่อซื้อเครื่องมือที่ต้องใช้ร่วมกับสินค้าที่ผู้ผลิตขาย

8. สิ่งที่ต้องระวังในการทำส่งเสริมการขาย และบทกำหนดโทษที่นักบัญชีต้องทราบ
• สะสมยอดซื้อแล้วให้เป็นส่วนลดโดยระบุส่วนลดในใบกำกับภาษีถูกต้องหรือไม่

9. การตรวจสอบของสรรพากรจากการให้ส่วนลด
• การให้ส่วนลดกับลูกค้าบางราย
• การให้ส่วนลดกับบริษัทในเครือ

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba