ประเด็นปัญหาภาษีอากรและเอกสารทางภาษี-บัญชีสำหรับงานจัดซื้อ

รหัสหลักสูตร : 21/1702

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ประเด็นปัญหาภาษีอากรและเอกสารทางภาษี-บัญชีสำหรับงานจัดซื้อ

 • เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี การเงิน ต้องรู้
 • จัดซื้ออย่างไรให้ ถูกต้อง บริษัทไม่ถูกสรรพากรประเมินจากการจัดซื้อ
 • รวมประเด็นปัญหา : ใบเสร็จรับเงิน > ใบกํากับภาษี > ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ต้องมีข้อความอะไรบ้าง > ตวรจสอบอย่างไร > สูญหายต้องทําอย่างไร
 • 10 ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องระวัง

หัวข้อสัมมนา

 1. การตรวจสอบแหล่งซื้อ สิ่งที่นักจัดซื้อต้องระวัง เพื่อประโยชน์ในทางภาษีของกิจการ
  • แหล่งซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา
  • แหล่งซื้อที่ห้าง, ร้าน
  • แหล่งซื้อที่เป็นบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • การตรวจสอบใบทะเบียน ภ.พ.20 สำคัญอย่างไร
 2. การเจรจา ต่อรองราคา กับภาระภาษีที่นักจัดซื้อควรทราบ
 3. เอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีที่ฝ่ายจัดซื้อไม่ควรพลาด
 4. การตกลงซื้อสินค้าควรมีเอกสารใดบ้างเพื่อความปลอดภัยของกิจการเมื่อสรรพากรเข้าตรวจ
  • ใบขอซื้อ
  • ใบสั่งซื้อ
  • ใบเสนอราคา
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • บิลเงินสด
  • ใบกำกับภาษี
  • ใบลดหนี้
  • ใบเพิ่มหนี้
 5. ประเด็นภาษีที่ฝ่ายจัดซื้อต้องทราบ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • ประเด็นรายจ่ายต้องห้าม
 6. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ที่จัดซื้อไม่ควรพลาดเพื่อลดงานตรวจสอบของฝ่ายบัญชี
 7. ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อควรทราบ
  • ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและการคำนวณหายอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • จุดความรับผิดด้านภาษี(Tax Point) ในใบกำกับภาษี
  • ความสำคัญของวันที่รับใบกำกับภาษีใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้ ทำไมต้องรีบนำส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชี
  • รายการที่ต้องมีในใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
  • กรณีผู้ขายออกใบกำกับภาษีให้แล้วแต่ฝ่ายจัดซื้อไม่ได้นำมาให้ฝ่ายบัญชีเกิน6เดือนจะให้ผู้ขายออกให้ใหม่ได้หรือไม่ เพื่อจะได้เครดิตภาษีได้
 8. รายการในใบกำกับภาษีเต็มรูปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อต้องตรวจสอบ
  • รายการบังคับที่ต้องมีตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 9. เอกสารหลักฐานที่ต้องเก็บไว้ให้สรรพากรตรวจสอบในการจัดซื้อ จัดจ้าง
 10. เอกสารหลักฐานที่ต้องขอจาก Supplier ก่อนการซื้อหรือจ้าง
 11. ปัญหาด้านเอกสารหลักฐานทางภาษีและวิธีแก้ไข
  • ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
  • เอกสารสูญหาย
  • ไม่มีใบกำกับภาษี
  • มีแค่บิลเงินสด ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
  • กรณีซื้อสินค้าถ้าไม่เอาใบเสร็จจะซื้อได้ในราคาที่ถูกฝ่ายจัดซื้อควรซื้อหรือไม่
  • อย่างไรเรียกว่า“ใบกำกับภาษีปลอม”
  • วิธีการตรวจสอบและป้องกันใบกำกับภาษีปลอม
 12. จะทำอย่างไรถ้าจัดซื้อได้รับใบกำกับภาษีปลอม
 13. ใช้ใบกำกับภาษีปลอมมีความผิดอย่างไรและจัดซื้อต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่
 14. สินค้าโปรโมชั่น(Promotion) จัดซื้อต้องแจ้งฝ่ายอื่นหรือไม่และมีประเด็นภาษีอย่างไร
  • ของที่แถมมากับสินค้าที่ซื้อ
  • ซื้อแบบมีส่วนลด
  • ซื้อแบบสะสมยอดซื้อ
  • การส่งสินค้าก่อนชำระราคาใบกำกับภาษีจะได้รับเมื่อใด
 15. ปัญหาภาษีในการจัดซื้อ
  • ส่งของแต่ไม่ออกใบกำกับภาษี จัดซื้อจะทำอย่างไร
  • ชำระเงินก่อนที่จะได้รับของ
  • ส่งใบสั่งซื้อ[PO] แต่ของยังไม่ได้ ผู้ขายออกใบกำกับภาษีให้ก่อนได้หรือไม่
  • ซื้อจากแหล่งราคาถูกแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงินจัดซื้อจะต้องทำอย่างไร
  • ความเสียหายจากการไม่มีเอกสารค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
 16. สิ่งที่ฝ่ายจัดซื้อต้องรู้ในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายก่อนทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการหักภาษี ณ ที่จ่ายผิด
 17. 10 ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จัดซื้อต้องระวัง
  • การจ่ายค่าจ้างทำของ
  • ซื้อสินค้าพร้อมติดตั้ง
  • จ่ายค่าซ่อม
  • ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี
  • ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป
  • ซื้อสินค้าพร้อมบริการ
  • เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแต่คิดตามจำนวนกระดาษที่ใช้ต้องหักภาษีหรือไม่
 18. การขอให้ฝ่ายบัญชีออกหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่าย ให้ผู้รับจ้าง จัดซื้อต้องเตรียมข้อมูลอะไรให้ฝ่ายบัญชีบ้าง
 19. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
พิเศษ!! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba