Talent Management & Succession Planning การบริหารจัดการคนเก่ง และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Workshop) *เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่*

รหัสหลักสูตร : 21/5039

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Talent Management & Succession Planning การบริหารจัดการคนเก่งและการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Workshop)

บริษัทท่านประสบปัญหานี้ไหม ? ....ทำไมพนักงานเก่งจึงลาออก ?

คนเก่ง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) คือ พนักงานที่มีศักยภาพของทุกองค์กร เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงาน องค์กร และธุรกิจให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลัง การแสวงหาและรักษา Talent & Successor รวมถึงการผลักดันส่งเสริมให้โอกาสพนักงานเหล่านี้ได้สร้างสรรค์ผลงาน จึงเป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้บริหาร หัวหน้างาน และ HR ที่ทุกองค์กรพึงตระหนัก หลักสูตรนี้จะทำให้ท่าน
  • ลดการสูญเสียพนักงานที่มีศักยภาพ โดยวางแนวทางการดูแลรักษาคนเก่ง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ให้อยู่กับองค์กรได้นาน
  • บริหารจัดการ Talent & Successor เพื่อป้องกันองค์กรสะดุด ลดความเสี่ยงและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น
  • คัดเลือก พัฒนา Talent & Successor เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้องค์กรอย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรม

1. คุณลักษณะของ “คนเก่ง” สำหรับธุรกิจและองค์กรยุคปัจจุบัน
2. “คนเก่ง”ต้องการอะไรเมื่อเข้ามาร่วมงานกับองค์กร
3. ความสำคัญ และประโยชน์ของ Talent Management
4. Talent และ Successor เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
5. ขั้นตอนการบริหารจัดการ Talent
5.1 การคัดเลือก Talent ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ Competency และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
  • เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่ม Talent
  • การแบ่งกลุ่ม Talent
5.2 การวางแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม Talent
5.3 การรักษา Talent ให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนาน
6. การลงทุนกับคนเก่ง ด้วยการให้รางวัล ค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการ 
7. Succession Planning (การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง) คืออะไร ทำไมต้องมีการจัดทำแผน
8. ทำไมต้องมี Successor, ไม่มีได้หรือไม่, ความสำคัญและประโยชน์ของ Successor
9. ขั้นตอนการจัดทำ Succession Planning
  • กลุ่มงานหรือตำแหน่งใดที่ควรมี Successor
  • การกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก Successor
  • การแบ่งกลุ่ม Successor
  • การติดตามผลแผนและปรับเปลี่ยนกลุ่ม Successor
  • การรักษา Talent และ Successor ให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนาน
10. Workshop

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba