เจาะลึกการวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาคปฏิบัติด้วย Excel

Course Code : 21/5106

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


เจาะลึกการวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาคปฏิบัติด้วย Excel

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายและองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ 

2. การตัดสินใจลงทุน ประเภทของการลงทุน ลักษณะการลงทุน 

3. มูลค่าเงินตามเวลา 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
4.1 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio :BCR)
4.2 ระยะคืนทุน (Payback Period)
4.3 ระยะคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period)
4.4 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return on Investment : ROI)
4.5 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (Net Present Value : NPV)
4.6 อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR)
4.7 อัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุน (Economic Internal Rate of Return: EIRR) 

5 ต้นทุนเงินทุน (Cost of Capital)
5.1 วิธีการคำนวณต้นทุนเงินทุน (Weight Average Cost of Capital : WACC)
5.2 ต้นทุนของหนี้สิน (Cost of Debt)
5.3 ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity)

6 การจัดทำงบลงทุน (Capital Budgeting) 

7 เกณฑ์และการตัดสินใจเลือกโครงการ

8. Case Study พร้อมสูตรวิเคราะห์

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

Location

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Phone :
02-694-2222
Website :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba