เทคนิคการเขียนอีเมลธุรกิจภาษาอังกฤษ แบบมือโปร (Professional Business e-mail Writing in English)

รหัสหลักสูตร : 21/7244

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ความสำคัญของการเขียน E-mail ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. ทบทวนหลักไวยากรณ์โครงสร้างของประโยค ก่อนเริ่มการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
3. หลักไวยากรณ์ในการใช้เขียน E-mail ที่ถูกต้อง และสำคัญ
- Tense ต่างๆ จำเป็นในการเขียน E-mail หรือไม่
- คำเชื่อมต่างๆ ในการเขียน (Conjunction) ประโยค
- การใช้กริยา (Verb) กริยาช่วย (Adverb) ในการสื่อความหมาย ฯลฯ
4. รูปแบบประโยคต่างๆ ที่นิยมใช้ในการเขียนE-mail
- Simple sentence
- Compound sentence
- Complex sentence
5. ขั้นตอนในการพัฒนาทักษะการเขียน E-mail แบบมืออาชีพ
6. หลักในการเขียน E-mail และข้อควรระวังในการเขียน E-mail
- การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องสุภาพ
- การใช้ภาษาที่เรียบง่ายในการสื่อสาร
- สำนวนต่างๆ
- การใช้เทคนิค EOM (End of Message) Headlines เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเปิดอ่าน
7. เทคนิคการเขียนและตอบ E-mail แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้ อ่าน
- การเริ่มต้นเรื่อง (Starting with Greetings)
- เนื้อเรื่อง เนื้อหา (Reason for writing/Replying)
- บทสรุป การปิดเรื่อง (Closing Phrases)
8. ตัวอย่างการเขียน E-mail ทางธุรกิจที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
9. ข้อควรระวังในการเขียนอีเมลทางธุรกิจ
10. Work shop : การเขียน e-mail
11. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 

 

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba