***เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ***การจ้างงานช่างฝีมือผู้ชำนาญการในประเทศไทยทำอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

รหัสหลักสูตร : 21/3465

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจ้างงานช่างฝีมือผู้ชำนาญการ
ในประเทศไทยทำอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

● ทําความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนต่างๆ ในการจ้างงานช่างฝีมือผู้ชํานาญการ
● ประเภทของวีซ่า VISA ที่จะต้องใช้สําหรับการทํางานของชาวต่างชาติ
● ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะต้องระวัง
● กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของคนต่างด้าว

 

วิทยากรโดย อาจารย์จันทนา ฤทธิรุตม

หัวข้อสัมมนา

1. รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตทำงาน ของชาวต่างชาติ
2. หลักเกณฑ์เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ ในประเทศไทยสำหรับ องค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ
3. ประเภทของวีซ่าสำหรับการทำงานของชาวต่างชาติ
4. รูปแบบการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงานของช่างฝีมือผู้ชำนาญการในประเทศไทย
5. ข้อพึงระวังสำหรับการร่างสัญญาจ้างงานของช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติ
6. การเลิกจ้างพนักงานชาวต่างชาติจะต้องทำอย่างไร? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
7. หน้าที่ของนายจ้างเมื่อมีการเลิกจ้างพนักงานชาวต่างชาติ
8. ปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
9. ประเด็นสำคัญที่ต่างชาติไม่สามารถออกนอกประเทศหรือตม.ไม่ให้ออกนอกประเทศ
10. ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับ Smart VISA
11. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าว
12. พระราชบัญญัติคุ้มครองการทำงาน
13. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
14. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
15. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
16. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

 


กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดาภิเษก

(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)


อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์จันทนา ฤทธิรุตม์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba