เทคนิคการสอนงาน วางแผนงาน Coaching & Planning

Course Code : 21/7201/2

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


หัวข้อสัมมนา

การสอนงาน : Coaching โดย ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
1. ความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสาร จะแก้ไขอย่างไร และด้วยวิธีใด
2. ความหมายและความสําคัญของการสอนงาน
3. บทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน
4. ทักษะสําคัญในการสอนงานที่ได้ผล
5. ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ในการสอนงาน
6. เทคนิคการสอนงานให้ผู้ถูกสอนเข้าใจ

การวางแผนงาน : Planning โดย ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
1. บทบาทหัวหน้างานในการจัดการ
- การวางแผนงาน
- การจัดรูปแบบและรายละเอียดของงาน
- การมอบหมายงาน
2. การกําหนดแผนการทํางาน (Planning)
- ขั้นตอนในการกําหนดแผนการทํางาน (Step)
- กระบวนการในการทําแผนการทํางาน (Process)
- ระยะเวลาในการทําแผนการทํางาน (Time)
- วิเคราะห์และการปรับปรุงการทํางาน (Analysis & Improvement)
3. เทคนิคการให้ข้อแนะนำในการวางแผนงาน (Work Planning Guideline)

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 0 0 0 0 0

Instructor

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

Location

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
Phone :
02 260 1111
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba