Update กฎหมายภาษีต้นปี 2562 มีอะไรใหม่บ้างที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ (หลักสูตรใหม่ปี 2562) จ.นครปฐม***เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 24/4514/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

 

1.Update การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องปรับปรุงเมื่อยื่นแบบเสียภาษี

- การปรับปรุงรายการก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จากกฎหมายใหม่

2. รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น

- รายจ่ายที่สามารถนำเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่ถูกสรรพากรบวกกลับ

- รายจ่ายค่าเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

- ค่าซื้อหนังสือเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

- ค่าจ้างนักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการเข้ามาทำงาน

- รายจ่ายค่าอบรมสัมมนา

3. การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอหรือทรัพย์สิน

- ทรัพย์สินที่ได้มาภายในเวลาที่กฎหมายใหม่ สิทธิพิเศษในการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ

- การซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อาคาร จะหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ อย่างไรจากผลของกฎหมายที่ให้สิทธิพิเศษ

4. จับประเด็นปัญหาการเสียภาษีนิติบุคคล การประเมินและตรวจสอบภาษี

- ข้อควรระวังก่อนยื่นแบบเสียภาษี

- จุดที่จะตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ

5. แนวทางการเปลี่ยนแปลงการออก – รับใบกำกับภาษี

6. update ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง

7. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเวล(จ.นครปฐม)
151/79 ถนน ราชวิถี ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทรศัพท์ :
034 251-020-4
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba