การคำนวณกำไรสุทธิ และกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไรจึงจะไม่ถูกประเมิน (หลักสูตรใหม่ปี 2562) จ.สมุทรสาคร ***เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

Course Code : 24/4530/1

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 2,675 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 3,317 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

เข้าอบรม 2 หลักสูตรนี้ !!!
หลักสูตรที่ 1 : เตรียมความพร้อมปรับระบบบัญชีและมาตรฐาน NPAEs สำหรับการตรวจสอบบัญชีชุดเดียว (หลักสูตรใหม่ปี 2562)
วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62 (24/4120) รร.แกรนด์อินเตอร์ โฮเทล (จ.สมุทรสาคร)
หลักสูตรที่ 2 : การคำนวณกำไรสุทธิและกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไรจึงจะไม่ถูกประเมิน
วันพุธที่ 27 ก.พ. 62 (24/4530) รร.แกรนด์อินเตอร์ โฮเทล (จ.สมุทรสาคร)
รับฟรี!! นส.เจาะประเด็นมาตรฐานการบัญชีที่มีผลต่อธุรกิจ

หัวข้อสัมมนา

 1. ปัญหาทางภาษีอากร ในการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย
 2. ความแตกต่างทางบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องระมัดระวัง ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) ทุกรายการหรือไม่
 3. ปัญหาของรายได้หลัก กับ รายได้อื่นจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมความผิดพลาดที่แสดงรายได้ไม่ครบถ้วนมีอะไรบ้าง
 4. รายได้ที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีอากรจะต้องปรับปรุงแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไร และมีรายได้อะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีอากร
 5. ปัญหาของค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิมีอะไรบ้าง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำคัญตามประมวลรัษฎากร
 6. จะพิจารณาอย่างว่า รายจ่ายนั้นถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่ต้องพิจารณาอย่างไรในการบวกกลับ
 7. รายจ่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ถือเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และประเด็นในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
 8. สินทรัพย์ และ หนี้สินที่จะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง เมื่อมีการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
 9. ผลขาดทุนสะสมยกมามีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรในทางภาษีอากร
 10. แนวปฏิบัติในการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) พร้อมกับการจัดทำรายงานการบวกกลับ
 11. ข้อควรระมัดระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
 12. สรุปประเด็นความผิดที่มักเกิดขึ้นในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ที่ต้องระมัดระวัง
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 6 0 0 0 6

Instructor

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Location

โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล จ.สมุทรสาคร
19/99 หมู่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
Phone :
099-949-8889
Website :
การเดินทาง :
เยื้องนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba