รวม Case สำคัญที่เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ พร้อมวิธีการให้ปากคำ (ต.6) (หลักสูตรใหม่ 2562) ***เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 23/4902

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. จับประเด็นรายได้ที่สรรพากรตรวจสอบ การรับมือกับการตรวจสอบรายได้ของสรรพากร

- เปรียบเทียบรายได้กับปีภาษีก่อน จุดที่นักบัญชีต้องเตรียมข้อมูล

- รายได้จากการทำ Barter

- รายได้จากการส่งเสริมการขาย

- รายได้ไม่สัมพันธ์กับต้นทุน/ค่าใช้จ่าย

- การบันทึกบัญชีด้านรายได้ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ

- การให้ส่วนลดกับลูกค้า/บริษัทในเครือ สูงผิดปกติ

- สรรพากรให้เพิ่มรายได้ ผลกระทบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- การจำหน่ายทรัพย์สินแต่ไม่รับรู้กำไรเป็นรายได้

- การตรวจสอบค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน ค่าจ้างพนักงาน
2. เป้าหมายใหญ่ “รายจ่าย” ที่เกิดขึ้นในกิจการกับประเด็นการตรวจและวิธีการตรวจภาคพิศดาร

- รายจ่ายที่ต้องบวกกลับทุกครั้งเมื่อสรรพากรตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนกรรมการลักษณะอย่างไร สรรพากรให้บวกกลับ

- โบนัสพนักงาน กรณีบริษัทขาดทุนลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

- ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้า ค่าตอบแทนกรณีพิเศษของกรรมการ

- ไม่มีการบันทึกรายจ่ายข้ามรอบบัญชีเลย / ลงรายจ่ายเต็มจำนวนในรอบบัญชี

- มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่ควรเกิดในขึ้นในกิจการ

- เจาะบัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ด สรรพากรมองอย่างไร

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร กับการให้บวกกลับของสรรพากร

- มีรายจ่ายในการซื้อสินค้าสูง แต่รายได้ต่ำ

- ส่งเสริมการขายการตรวจสอบรายจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- ค่าตอบแทนกรรมการสูงกับผลของการตรวจสอบของสรรพากรจะเป็นอย่างไร

- ค่าใช้จ่ายที่ไม่เคยจ่าย แต่มีการจ่ายในปีที่ถูกตรวจสอบ

3. การตรวจสอบรายการบวกกลับที่นักบัญชีต้องระวัง

และผลกระทบกับการเสียภาษี

- รายจ่ายที่สรรพากรให้บวกกลับ ผลกระทบทางบัญชีภาษีในรอบบัญชีปัจจุบันและรอบบัญชีถัดไป

- ภาษีที่เสียไว้ขาดตามแบบ ภ.ง.ด. 51

- สรรพากรให้เพิ่มรายจ่ายต้องห้ามเพื่อเพิ่มยอดรายได้มีผลอย่างไร

- ภาษีที่ถูกหัก ที่จ่ายไว้เกิน แต่ไม่ให้ขอคืนจะมีผลอย่างไร

4. วิธีการตรวจสอบภาษีแบบ “ย้อนเกร็ด” ผู้เสียภาษีของสรรพากร

5. ไม่ขอคืนภาษีที่เสียไว้เกินจะถูกตรวจสอบจริงหรือไม่

6. รายได้- รายจ่าย ที่สรรพากรให้เพิ่ม ทำให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นจะกระทบกับงบการเงินหรือไม่

7. จุดตรวจเมื่อกระทบยอด ภ.ง.ด. 50 ภ.พ. 30 เเละ ภ.ง.ด. 53

- ผลจากการกระทบยอดที่ไม่ตรงกัน

8. จุดเสี่ยงของการเรียกและไม่เรียกเก็บค่าตอบแทนจากการขายหรือให้บริการกับบริษัทในเครือ Transfer Pricing

- การขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างกันในราคาพิเศษ

- การขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างกันโดยไม่เรียกเก็บค่าตอบแทน

- การถ่ายโอนกำไรระหว่างกัน เพื่อการเลี่ยงภาษี

- การให้ส่วนลดมากกว่าลูกค้ารายอื่น

- การใช้พนักงานทำงานชุดเดียวกัน

- การยืมเงินทดรองจ่าย

- มีรายจ่ายเพิ่มแต่รายได้ลด

- ทรัพย์สินลดแต่รายได้ไม่เพิ่ม

- จ่ายปันผล แต่ไม่มีเงินสด ต้องกู้ธนาคาร

9. ถูกสรรพากรเรียกพบก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50,51 สรรพากรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและนักบัญชีต้องเตรียมตัวอย่างไร

10. เทคนิคการให้ปากคำ (คำให้การ) กับเจ้าหน้าที่สรรพากร

- ให้ปากคำอย่างไร ไม่ถูกสรรพากรประเมิน

- การเตรียมตัว เอกสาร ข้อมูลในการให้ปากคำ

- ข้อควรระวังเเละสิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับการบันทึกคำให้การ ต.6 ของเจ้าหน้าที่สรรพากร

11. ตัวอย่างการให้ปากคำ กับเจ้าหน้าที่สรรพากรที่เป็นผลดีเเละผลเสียกับกิจการ

จากประสบการณ์การทำงานจริงของวิทยากร

12. การจับเท็จของเจ้าหน้าที่สรรพากรจากการให้ปากคำของนักบัญชี

13. 5 การต่อสู้คดีที่ชนะสรรพากร

14. ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อ Software

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba