รวมประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม (155 ประเด็น)

รหัสหลักสูตร : 21/1145

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม (155 ประเด็น)

 • รวมปัญหาที่พบมากที่สุดจากการทำงานของนักบัญชี พร้อมวิธีแก้ปัญหา
 • การตรวจนับสินค้าสิ้นปีและการตรวจ Stock สินค้าของสรรพากร จุดที่ต้องระวัง!!!
 • ส่งเสริมการขายสิ้นปี ทำอย่างไรไม่มีปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ของขวัญปีใหม่ ค่ารับรอง ที่มักมีปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัวข้อสัมมนา

 1. (60 ปัญหา) ใบกำกับภาษีและภาษีซื้อของกิจการ
  • โรงพิมพ์ พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผิด ใช้ได้หรือไม่ มีวิธีแก้ไขอย่างไร
  • ใบกำกับภาษีซื้อนำมาเจาะรูเข้าแฟ้ม..ขอคืน VAT ได้หรือไม่
  • Running Number เลขที่ในใบกำกับภาษีโดยไม่ผ่านโรงพิมพ์ทำได้หรือไม่
  • ใบกำกับภาษีออกรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น ไม่มีคำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” “ไม่ใช่ใบกำกับภาษี” และคำว่า“สำเนา”จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
  • ผู้ขายลืมลงวันที่ในใบกำกับภาษี ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
  • ผู้ซื้อแจ้งว่า ใบกำกับภาษีหาย ผู้ขายจะออกให้ลูกค้าใหม่อีกครั้งทำได้หรือไม่
  • ได้รับใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ อย่างไร
  • ใบกำกับภาษีซื้อไม่ใช่ที่อยู่ของผู้ซื้อ ขอคืน VAT ได้หรือไม่
  • ใบกำกับภาษีระบุชื่อบริษัท แต่ที่อยู่ไม่ใช่ตามที่จดทะเบียน
  • ใบกำกับภาษีที่เขียนรายการด้วยหมึกหลายสีจะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
  • ซื้อรถกระบะ จะนำใบกำกับภาษีซื้อมาขอคืนได้หรือไม่
  • ต่อเติมหลังคารถกระบะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
  • ที่สำนักงานใหญ่ขายสินค้า แต่ให้ลูกค้าไปรับสินค้าที่โกดังจะออกและส่งมอบใบกำกับภาษีอย่างใดจึงจะถูกต้อง
  • ประทับตรายางแจ้งย้ายที่อยู่ใหม่ในใบกำกับภาษีทำได้ หรือไม่
  • ภาษีซื้ออันเกิดจากการซื้อของขวัญ ของรางวัลมาแจกลูกค้าขอคืนได้หรือไม่
  • กิจการมีทั้ง VAT และ Non VAT จะนำใบกำกับภาษีมาขีดฆ่าเพื่อออกให้แก่ลูกค้าได้หรือไม่
  • ผู้ขายออกใบกำกับภาษีไม่ตรงกับ Tax Point ผู้ซื้อขอคืนภาษีได้หรือไม่
  • สำเนาใบกำกับภาษีของผู้ขายสูญหาย จะแก้ปัญหาอย่างไร
  • ส่งมอบสำเนาใบกำกับภาษีให้ลูกค้าเมื่อส่งมอบสินค้าส่วนต้นฉบับจะ ส่งมอบเมื่อได้รับเงิน จะทำได้หรือไม่
  • ใบกำกับภาษีไม่มีคำว่า “ต้นฉบับ” นำไปขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
  • ระบุชื่ออาคารเพิ่มเติมในใบกำกับภาษีหรือไม่ระบุผู้ซื้อจะยังคงขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
  • ภาษีซื้อจากการใช้ทางด่วนขอคืนได้อย่างไรถ้าไม่ได้ใบกำกับภาษีมา
  • ลงรายงานภาษีซื้อซ้ำ 2 ครั้ง ใช้สิทธิขอคืน 2 ครั้งจะแก้ไขอย่างไร
  • ขายสินค้าพร้อมขนส่ง จะออกใบกำกับภาษีอย่างไร
  • ขายสินค้าให้ส่วนราชการโดยส่งมอบสินค้าครบแล้ว แต่ออกใบกำกับภาษีเพียง80% มีปัญหาหรือไม่
  • โรงพิมพ์ พิมพ์ที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษีผิดไปจะนำมาใช้ได้หรือไม่
  • ผิดหรือไม่ถ้ากรอกรายการในใบกำกับภาษีไม่ครบถ้วนเพราะผู้ซื้อเป็นคนต่างชาติ
  • ออกใบกำกับภาษีผิดพลาดจะขีดฆ่า แก้ไขได้หรือไม่
 2. (30 ประเด็น) ปัญหาการขอคืนภาษีซื้อ
 3. (15 ประเด็น) ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการส่งเสริมการขาย
 4. (10 ประเด็น) ในการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. (15 ประเด็น) Tax Point ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 6. (5 ประเด็น) การเฉลี่ยนภาษีซื้อ
 7. (8 ประเด็น) ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
 8. (10 ประเด็น) กับภาษีซื้อต้องห้ามแต่ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามที่ลงรายจ่ายได้ และลงรายจ่ายไม่ได้
 9. ประเด็นการตรวจสอบของสรรพากรที่ต้องระวัง
 10. ประเด็นการขอลดหรืองดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม
 11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba