Sale Promotion กับผลกระทบมาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

รหัสหลักสูตร : 21/2375

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

* ผลกระทบการบันทึกบัญชีจากการจัดทํา Sale Promotion

* ผลกระทบจากการจัดทํา Sale Promotion กับการรับรู้รายได้ตามมาตรฐาน TFRS 15

* วางแผนการทํา Sale Promotion ให้บริษัทได้รับประโยชน์สุงสุด

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาสัญญากับลูกค้าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า Five - Step Model
1.1 การระบุสัญญาที่ทํากับลูกค้าโดยสัญญาอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยวาจาหรือประเพณีปฏิบัติ
1.2 การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาเช่น การโอนสินค้าหรือให้บริการ หรืออาจเป็นชุดของสินค้าหรือบริการ
1.3 กําหนดราคาของรายการ โดยต้องไม่รวมองค์ประกอบการจัดหาเงิน (ดอกเบี้ยจากการผ่อนชําระ)
1.4 การปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญาโดยอ้างอิงกับราคาขายแบบเอกเทศ
1.5 การรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จโดยจุดของการรับรู้รายได้มี 2 แบบ
- รับรู้รายได้ภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (over time)
- รับรู้รายได้ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (a point in time)
2. ข้อกําหนดในการเลือกปรับผลกระทบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
2.1 ปรับย้อนหลังงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบ (Retrospective)
2.2 ปรับย้อนหลังแบบผลกระทบในอดีตให้ปรับกับกําไรสะสมต้นงวด
3. ผลกระทบจาก TFRS 15 ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
3.1 ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
3.2 ธุรกิจเทคโนโลยี
3.3 ธุรกิจสื่อและบันเทิง
3.4 ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
3.5 ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค
3.6 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3.7 ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. ผลกระทบการบันทึกบัญชีจากการทํา Sale Promotion ในกรณีดังต่อไปนี้
- การให้ส่วนลด
- การซื้อสินค้า ซื้อ 2 แถม 1
- นําสินค้าเก่ามาแลกซื้อสินค้าใหม่
- การให้ของขวัญ ของชําร่วย
- ให้ส่วนลดพิเศษเมื่อทํายอดขายได้ตามเป้าจําหน่าย
- ผลกระทบทางภาษีระหว่างค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายกับค่ารับรอง
- การนําสินค้าไปแจกเพื่อให้ทดลองใช้
- การสะสมคูปองแล้วแลกซื้อ
- การขายระบบเงินผ่อนระยะยาว / การขายผ่อนโดยไม่มีดอกเบี้ย
- รางวัลจากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค
- การขายพร้อมติดตั้งให้ฟรี
5. การจัดทําบัญชีสินค้าและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Stock) ของสินค้าที่นําไปส่งเสริมการขาย
- บัญชีสินค้าและรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการต้องทําสําหรับสินค้าที่นําไปส่งเสริมการขาย
- เอกสารอะไรบ้างในการตัด Stock เมื่อมีการส่งเสริมการขาย
6. การวางแผนทางบัญชีเมื่อมีการทํา Sale Promotion ที่ทําให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด
7. ผลกระทบจากการทํา Sale Promotion เมื่อมีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า
8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba