การบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต//เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/7221

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

บริษัทที่เติบโตอย่างก้าวหน้า และเอาชนะคู่แข่งขันได้ ต้องอาศัยหัวหน้างานที่เป็นผู้ผลักดันและขับเคลื่อนให้พนักงานปฎิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งหัวหน้างานสายก่การผลิตที่เก่งต้องมีความสามารถในการบริหารหลายด้าน เช่น การวางแผนและควบคุมการผลิต การบริหารงานประจำวัน การบริหารสินค้า การบริหารคน และเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และต้องมีความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุน และการเพิ่มผลผลิต ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างที่หัวหน้าสายการผลิต ต้องพัฒนาความรู้ด้านต่างๆเพื่อทำให้สินค้า และการบริการที่ได้คุณภาพสูงที่สุด ต้นทุนต่ำที่สุดความปลอดภัยสูงที่สุด และพนักงานทุกคนมีขวัญและกำลังใจอย่างดีเยี่ยม ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้รับคือการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขององค์การและพนักงานทุกคน

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Production Management Concept for Supervisor)

2. ภาพรวมของการบริหารการผลิต (Production Management)

3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

4. การวางแผน และควบคุมการผลิต (Production Planning and Controlling)

5. การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)

6. การบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ (People Management)

7. การบริหารสินค้าคงคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ (Inventory Management)

8. การบริหารจัดการคุณภาพ  (Quality Management)

9. การบริหารจัดการเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (Machine Utilization)

10. การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิต (Productivity and Cost Reduction)

11. ถาม/ตอบ ประเด็นปัญหา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba