เทคนิคการนำข้อมูลบัญชีมาใช้ในการประมาณการกำไรสุทธิ (ภ.ง.ด.51) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รหัสหลักสูตร : 21/2313

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการนำข้อมูลบัญชีมาใช้ในการประมาณการกำไรสุทธิ
(ภ.ง.ด.51) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ


หัวข้อสัมมนา

1. ข้อมูลบัญชีสำคัญที่ต้องใช้ในการประมาณกำไรสุทธิ

2. นักบัญชี ผู้บริหาร ต้องเข้าใจธุรกิจ งบประมาณ การประมาณทางการเงิน Excel ช่วยเพื่อเสียภาษีกลางปีให้ถูกต้อง

3. เข้าใจวงจรธุรกิจ ผลกระทบของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ Budgeting vs Forecasting,
productsmixed และ Gross and Net profit เพื่อวางแผนการเสียภาษีกลางปีให้ถูกต้องและแม่นยำ

4. การเตรียมข้อมูลผลประกอบการสะสมที่เกิดขึ้นจริงล่าสุดเพื่อจัดทำกระดาษคำนวณภาษีกลางปี

5. Tax calculate process ใช้ Excel ช่วยกำหนดรูปแบบงบการเงิน / Templateในขั้นตอนการประมาณการ
กำไรสุทธิ actual performance อะไรคือ Assumption Forecasting performance Run sensibility

6. กำหนดรูปแบบงบการเงินให้เชื่อมโยงกับแบบ ภ.ง.ด.51 ของสรรพากรเพื่อการกรอกข้อมูลลงในแบบ ภ.ง.ด.51
ที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

7. Final review หลังประมาณการก่อนสรุปจำนวนเงินภาษีให้วิเคราะห์ “ตัวเลข % แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง”
ที่อาจมีข้อบ่งชี้ความผิดปรกติของกิจการในการประมาณการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น

8. ทำไมตัวเลขกำไร(ขาดทุน)สะสมทางบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินถึงแตกต่างจากภาษีก่อนนำมาใช้ต้อง
กระทบรายการ

9. ข้อควรระวังในการหยิบตัวเลขกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

10. หลักการใช้ผลขาดทุนทางภาษีย้อนหลัง 5 ปีที่มีสิทธิใช้ได้อย่างไร บัญชีบันทึกไว้จะนำมาใช้อย่างไร

11. ข้อมูลทางบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะนำมาประมาณการกำไรสุทธิอย่างไร

12. เคล็ดไม่ลับเพื่อลดค่าปรับภาษีเมื่อยื่นภาษีผิดพลาดไปและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง

13. ข้อมูลทางบัญชีที่ผิดพลาดหลังยื่นภาษีไปแล้วจะแก้ไขอย่างไรหากเพิ่งรู้

14. บันทึกบัญชีการจ่ายเงินภาษีกลางปีอย่างไรให้ถูกต้อง

15. การบันทึกบัญชีรายการค่าปรับทางภาษีอย่างไรให้ถูกต้องถือเป็นรายจ่ายทางภาษีประจำปีนั้นๆได้หรือไม่

16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba