การตรวจสอบภาษีจากการรับ-โอนเงินเข้าบัญชี (e-Payment) Workshop การจัดทำบัญชี และรายงานรับ-จ่าย เพื่อพิสูจน์กับสรรพากร (หลักสูตรใหม่ปี 2562) (จ.ระยอง) ** เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ **

รหัสหลักสูตร : 21/1801/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การตรวจสอบภาษีจากการรับ-โอนเงินเข้าบัญชี (e-Payment)
Workshop การจัดทำบัญชี และรายงานรับ-จ่าย
เพื่อพิสูจน์กับสรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


พิเศษ!! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท


• การ Cross check ของสรรพากรจากการรับ-โอนเงิน vs การออกเอกสารรับ-จ่ายของกิจการ
• การออกใบกำกับภาษีอย่างไรให้ตรงตามจุด Tax Point เมื่อมีรายการโอนเงินเข้าบัญชีหลายยอดต่อวัน
• การเตรียมตัวเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ พร้อมเทคนิคการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับเอกสารรับ-โอนเงิน

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

 

1. กฎหมาย e-Payment ประกอบด้วยอะไรบ้าง พร้อมสรุปสาระสำคัญ
• e-Tax invoice & e-Receipt
• e-Withholding Tax
• e-Filing
• ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

2. Update ความหมาย “ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ” ตามกฎหมาย e-Payment

3. กฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบกับใครบ้าง บุคคลธรรมดา? นิติบุคคล? ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับการรับ-โอนเงิน?

4. ผู้มีหน้าที่นำส่งข้อมูลให้สรรพากร ระยะเวลาที่เริ่มจัดเก็บ และนำส่งข้อมูล

5. เกณฑ์การพิจารณากลุ่มผู้เสียภาษีที่ต้องถูกตรวจสอบ และไม่ถูกตรวจสอบ
• ทำธุรกรรมรับ-โอนเงินในบัญชี 3,000 ครั้ง หรือรวมทุกบัญชี 400 ครั้ง รวมเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท
พิจารณาอย่างไร
• หากไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องถูกตรวจสอบ แต่ถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบ ต้องเตรียมตัว และชี้แจงอย่างไร

6. ข้อมูลอื่นที่สรรพากรตรวจสอบได้ นอกจากการรับ-โอนเงินเข้าบัญชีของธนาคาร

7. แนวทางการเลือกรายในการตรวจสอบภาษีของสรรพากรจาก e-Payment

8. ผู้ค้าออนไลน์ต้องเตรียมตัวอย่างไร ไม่ให้ถูกสรรพากรตรวจสอบ

9. เปิดบัญชีเพื่อรับ – โอนเงินหลายบัญชี จะถูกนำมารวมนับด้วยหรือไม่

10. การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย แยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจ สรรพากรจะเชื่อหรือไม่

11. การขายสินค้าไปต่างประเทศ เช่น ขายในอีเบย์ อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้หรือไม่

12. การฝากเงินสดเข้าในบัญชีจะนับรวมเป็นหนึ่งในจำนวนครั้งด้วยหรือไม่

13. การโอนเงินผ่าน Application ทางการเงิน เช่น Wallet เข้าข่ายหรือไม่

14. หากเข้าเกณฑ์ถูกตรวจสอบ จะโดนตรวจสอบย้อนหลังด้วยหรือไม่

15. กฎหมาย e-Payment กับผลกระทบต่อภาษีเงินได้บุคคคลธรรมดาและนิติบุคคลอย่างไร

16. เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมเมื่อเข้าเกณฑ์ต้องถูกส่งข้อมูลให้สรรพากร

17. กิจการขายสินค้า และบริการ ที่มีการชำระราคาค่าสินค้า หรือบริการผ่านระบบ Online
ต้องจัดทำเอกสารการรับ – โอนเงินอย่างไร

• QR Code
• Pay in
• Prompay
• บัตรเครดิต
• Wallet

18.การรับรู้รายได้ (Tax Point) ของกิจการที่รับชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์
ทั้งกรณีขายเอง และ link ฝากขายในเว็บไซต์อื่น

• ปัญหาการตรวจสอบยอดเงินกับผู้โอนเพื่อออกใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี ออกเอกสารล่าช้ามีผลอย่างไร

19.ปัญหาเอกสารทางบัญชี การเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
• หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการนำส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินให้กับสรรพากร
• การตรวจสอบการเสียภาษีประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องของสรรพากร จากข้อมูลการรับเงินเข้าในบัญชี
• เอกสารรายรับ
• เอกสารรายจ่าย
• ใบรับ
• ใบสำคัญจ่าย
• ใบกำกับภาษี , ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้
• กิจการขายสินค้า และให้บริการ ควรออกแบบเอกสารอย่างไรให้สอดคล้องกับภาษีอากร

20.การหาข้อมูลในการตรวสอบของสรรพากรนอกจากการรับ-โอนเงิน
• ผู้ให้บริการขนส่ง
• ผู้ให้บริการแพ็คส่งสินค้า
• การทำเอกสารรายงานการรับ-จ่ายเงินเพื่อพิสูจน์ต่อสรรพากร
• เอกสารที่ต้องจัดทำและจัดเก็บ
• วิธีการจัดเก็บ

21.ปัญหาและข้อควรระวังการจัดทำเอกสารการรับ-โอนเงิน ในระบบกฎหมาย e-Payment
• การจัดทำ และจัดเก็บเอกสารรับ-โอนเงินในบัญชี จากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
• เทคนิคการจัดทำเอกสารรับ-โอนเงินในบัญชี ให้สามารถชี้แจงได้เมื่อถูกตรวจสอบ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba