เทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน และวิเคราะห์ค่าตอบแทน (ภาคปฏิบัติ)

รหัสหลักสูตร : 21/7111

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,523 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 10,593 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน
และวิเคราะห์ค่าตอบแทน (ภาคปฏิบัติ)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและการวิเคราะห์ค่าตอบแทน(ภาคปฏิบัติ)” จะเป็นหลักสูตรที่มี
การUpdateและต่อยอดมาจากหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง”เพื่อเตรียม
ความพร้อมเมื่อถึงเวลาที่บริษัทจำเป็นจะต้องมีการUpdateโครงสร้างเงินเดือน เช่น ตลาดแข่งขันมีการปรับเพิ่มเงิน
เดือนในตำแหน่งต่างๆ หรือมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาในอัตราที่สูงมากเหมือนเมื่อปี 2555 

หลักสูตรนี้จึงจะเน้นการทำ Workshop เป็นหลักพร้อมกับฝึกทักษะการวิเคราะห์ โครงสร้างเงินเดือนในรูปแบบต่างๆ
พร้อมทั้งระบบค่าตอบแทนแบบเปรียบเทียบเพื่อให้เห็น ข้อดี-ข้อเสียทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้เกิดแนวคิดไปปรับใช้ได้จริง
ในองค์กรของตนเองต่อไป

 

วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

หัวข้อสัมมนา

วันที่1
1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการทำโครงสร้างเงินเดือน
2. Workshop : ฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนเดิมก่อน Update
3. การหาค่าต่างๆในกระบอกเงินเดือนแต่ละกระบอก
4. วิธีการวิเคราะห์ปัญหาในโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทเรา
5. How to update การปรับโครงสร้างเงินเดือนให้แข่งกับตลาดได้
6. วิธีวิเคราะห์ผลกระทบของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
7. เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกโครงสร้างเงินเดือนที่ Update แล้วให้เหมาะกับนโยบายของบริษัท
8. วิทยากรให้ความเห็นและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนที่ผู้เข้าอบรมออกแบบ
9. ถาม-ตอบ

 

วันที่2
1. Workshop : ฝึกการทำงานทางเลือกในการกำหนดอัตราเริ่มต้นตามคุณวุฒิ เมื่อได้รับผลกระทบจากการปรับ
ค่าจ้างในตลาด
2. Workshop : ฝึกการวิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับค่าจ้างในตลาดและการกำหนดอัตราเริ่มต้นตามคุณวุฒิใหม่
3. การวิเคราะห์ปัญหาของการกำหนดอัตราเริ่มต้นที่ไม่เท่ากันในคุณวุฒิเดียวกัน และวิธีแก้ปัญหา
4. เทคนิคการแก้ปัญหาพนักงานที่เรียนจบคุณวุฒิสูงขึ้นแล้วขอปรับเงินเดือน
5. เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างค่าตอบแทน ระหว่างบริษัทเราและคู่แข่งเพื่อหาแนวทางการปรับ
โครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ให้แข่งขันได้
6. การนำเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
7. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการขอเงินเดือนจากผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ทำงาน
8. เทคนิคการกำหนดเงินเดือนของผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ทำงานให้สัมพันธ์กับโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
9. เทคนิคการวิเคราะห์เงินเดือนของ Talent และวิธีการทำแผนปรับเงินเดือนให้กับ Talent ให้สอดคล้องกับ
Career Path และแผนการพัฒนาเพื่อจูงใจและรักษา Talent เอาไว้
10. ข้อพึงระวังในการปรับค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
11. เครื่องมือที่สร้างแรงจูงใจให้คนทุ่มเทในการทำงานมีอะไรบ้าง
12. ถาม-ตอบนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba