การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในธุรกรรมระหว่างประเทศ ทั้งด้านภาษีอากรและการลงทุน

รหัสหลักสูตร : 21/8319

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในธุรกรรมระหว่างประเทศ
ทั้งด้านภาษีอากรและการลงทุน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

ปัจจุบันบริษัทในประเทศไทยมีหลายบริษัทที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศและการทำธุรกรรมระหว่างกัน ดังนั้น
การทำธุรกรรมแต่ละประเภทจึงต้องมีการวางแผนที่ดีเพื่อที่จะช่วยให้ประหยัดในด้านภาษีทั้งเรื่องของการวาง
โครงสร้างขององค์กรการศึกษาเรื่องอนุสัญญาภาษีซ้อนและมาตรการทางภาษีอากรเมื่อต้องไปลงทุนยัง
ต่างประเทศ สิ่งที่จะต้องพิจารณาในแต่ละธุรกรรมรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการไปลงทุน
ยังต่างประเทศและภายในประเทศ ดังนั้น การวางแผนในธุรกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการลงทุนมากที่สุด

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

หัวข้อสัมมนา

สิ่งที่ผู้บริหารต้องพิจารณาเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างประเทศทั้งประเด็นด้านภาษีและประโยชน์ในการลงทุน
- ประเทศและตลาดเป้าหมาย (Location and Market)
- รูปแบบทางการเงิน (Financial Model)
- บุคลากร (HR & Personnel)
- กฎหมายและภาษี (Legal and Tax Structure)

การจัดวางโครงสร้างองค์กรที่ไปลงทุนต่างประเทศ
- สำนักงานผู้แทน (Representative Office)
- สำนักงานสาขา (Brach Office)
- ตัวแทนจำหน่าย (Distributor) / Franchise / License
- Joint Venture Company / Subsidiary Company
- Holding Structure

การวางแผนธุรกรรมระหว่างประเทศ
- การขายสินค้า (Cross-border Sale)
- การให้บริการ (Cross-border Service)
- การให้กู้ยืมเงิน (Cross-border Loan)
- การร่วมลงทุน (Cross-border Investment)
- Intra-company transactions (Offset / Novation /Swap)

การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ
- การวางแผนภาษีเงินได้ / อนุสัญญาภาษีซ้อน / ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การวางแผนภาษีด้วย IHQ / ITC
- การยกเว้นภาษีเงินปันผลต่างประเทศ
- Re-invoicing Company และ การเลือกใช้ Tax Haven
- มาตรการต่อต้านการเลี่ยงภาษี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba