การใช้ข้อมูลทางบัญชีการเงินเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 21/2405

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การใช้ข้อมูลทางบัญชีการเงินเพื่อการวางแผนกลยุทธ์
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรวิทย์  กาปัญญา

หัวข้อสัมมนา

1.ปัญหา ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

2.รูปแบบของการขายสินค้าอสังหาริมทรัพย์กับความสัมพันธ์กับการบันทึกบัญชีอย่างไร

3.การรับรู้รายได้ การรับรู้ต้นทุนโครงการและการบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษีอากร

4.นักบัญชีใช้ข้อมมูลทางบัญชีใดบ้างมาวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากปิดบัญชีประจำงวด

5.จุดสังเกตุตัวเลขทางบัญชีใดบ้างที่กิจการต้องให้ความสำคัญ

6.การใช้ข้อมูลในงบกระแสเงินสดมาตรวจสอบกิจการและวางแผนธุรกิจ

7.การนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อนำไปวางแผนธุรกิจ

8.การจัดทำรายงานเชิงบริหารอย่างไรให้ตรงตามความต้องการของคณะกรรมการบริษัท

9.การจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

10.การกำหนดราคาขายจาก Feasibility Study อย่างไรเพื่อการวางแผนกำไรและภาษีที่ถูกต้อง

11.การนำข้อมูลทางการบริหารเงินและบัญชีมาใช้บริหารกลยุทธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ

12.การบริหารต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละวงจรธุรกิจพิจารณาอย่างไรหากจะนำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้า
ตลาดหลักทรัพย์จะต้องพิจารอย่างไร

13.การเตรียมความพร้อมในการนำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้าตลาดหลักทรัพย์

14.การนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อนำไปวางแผนธุรกิจ

15.คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba