ปัญหาภาษีสรรพากรของธุรกิจขนส่งและการจ่ายเงินให้กับกิจการขนส่ง

รหัสหลักสูตร : 21/1660

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ปัญหาภาษีสรรพากรของธุรกิจขนส่งและการจ่ายเงินให้กับกิจการขนส่ง (60 ปัญหา)

 • รวมประเด็นภาษีของธุรกิจขนส่งทั้ง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่ง
 • ปัญหาและวิธีการเสียภาษีของธุรกิจรับส่งคน ส่งของ (Food delivery) ผ่าน Application  (LINE MAN,GrabFood, Foodpanda, Lalamove, LEX, FedEx, DHL, Kerry Express, J&T Express)
 • การเสียภาษีของตัวแทน
 • ขนส่งในประเทศ กับ ขนส่งต่างประเทศ เสียภาษีต่างกันหรือไม่

หัวข้อสัมมนา

 1. ธุรกิจขนส่งในความหมายของสรรพากร
 2. ภาระภาษีที่แตกต่างของธุรกิจขนส่งแต่ละประเภท
  • ขนส่งทางบก
  • ขนส่งโดยรถ
  • ขนส่งโดยคน
  • ขนส่งทางสายพาน
  • ขนส่งทางน้ำ
  • ขนส่งในท่าเรือ
  • ขนส่งในน่านน้ำ
  • ขนส่งในประเทศ
  • ขนส่งระหว่างประเทศ
  • ขนส่งทางอากาศยาน
  • ขนส่งทางเรือ
  • ขนส่งผ่านแดน
 3. อย่างไรเป็นการขนส่งผ่านแดนและภาษีที่เกี่ยวข้อง
 4. ปัญหาภาษีของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
  • ขายสินค้าพร้อมขนส่ง
  • ให้บริการพร้อมขนส่ง
  • การเรียกเก็บค่าตอบแทนของชิปปิ้งที่เกี่ยวข้องกับการขนทั้งในและนอกท่าเรือ
  • การเสียภาษีของเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ (Freight Forwarder)
  • การเสียภาษีของชิปปิ้ง
  • ตัวแทนรับจัดการขนส่ง
  • ตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสาร
 5. ภาระภาษีในธุรกิจขนส่ง
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 6. ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจขนส่ง
  • กรณีใดบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • การคำนวณเสียภาษีของนิติบุคคลต่างประเทศเสียจากฐานใด
  • ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่าย, รายจ่ายต้องห้าม
  • กรณีบริษัทขนส่งเรียกเก็บค่ารับฝากสินค้า
  • รายได้อื่นที่ต้องคำนวณเสียภาษี อาทิ ดอกเบี้ยเงินกู้, ค่าปรับ, การปรับราคาค่าขนส่งเมื่อมีข้อตกลงเรื่องค่าน้ำมัน
  • การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • กรณีแยกเป็นสองส่วนสำหรับเงินได้ค่าขนในประเทศกับค่าขนที่ต่างประเทศ
 7. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • กรณีบริษัทจ่ายเงินได้ให้บริษัทรับจัดการขนส่งต้องหักภาษีอย่างไร
  • จ่ายเงินค่าขนส่งให้กับตัวแทนช่วงต้องหักภาษีหรือไม่
  • เมื่อจ่ายเงินค่าขนส่งให้บริษัทขนส่งต่างประเทศต้องหักภาษีหรือไม่
  • จ่ายค่าขนขาเข้ากับขนขาออกหัก ณ ที่จ่ายต่างกันหรือไม่
  • กรณีใดหัก 1%, กรณีใดหัก 3%
  • กรณีจ่ายเงินให้กับบริษัทที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนภาระภาษีจะต่างกันอย่างไรหรือไม่
  • ค่าบริการขนของขึ้น-ลงเรือต้องหักภาษีหรือไม่อัตราเท่าใด
   • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งต้องถูกหักภาษีหรือไม่อัตราใด
   • ค่าเฟดชาร์จ
   • ค่า C.F.S ค่าโหลดสินค้าเข้าตู้
   • ค่า THC , ค่ายกตู้คอนเทนเนอร์
   • ค่าเอกสาร B/L
   • ค่าพอร์ตชาร์จ (ค่าผ่านท่า)
   • ค่ารับฝากสินค้า
   • ค่าภาระท่าเรือ
   • ค่าขนส่งลากตู้คอนเทนเนอร์
   • ค่า Handling Charge
 8. ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทขนส่งและตัวแทน
  • ฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  • การเรียกเก็บค่าตอบแทนของชิปปิ้งกรณีใดมี VATกรณีใดไม่มี VAT
  • การออกใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษีของธุรกิจขนส่ง
  • การออกใบกำกับภาษีของตัวแทน, ตัวแทนช่วง, ชิปปิ้ง
  • ค่าบริการขนส่งในท่าเรือต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ จะถือเป็นขนส่งในราชอาณาจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
  • ค่าขนส่งในราชอาณาจักรกรณีใดบ้างที่ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 9. ปัญหาของตัวแทนออกของที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุตัวผู้รับได้ , ไม่มีใบเสร็จรับเงินจะต้องทำอย่างไร
  • กรณีผู้รับไม่ยอมให้หักภาษีจะทำอย่างไร
  • ปัญหาการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนลูกค้าทำได้หรือไม่
  • ปัญหาการสำรองจ่ายของบริษัทตัวแทน การรับรู้รายได้และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 10. เอกสารหลักฐาน, สัญญาที่ต้องมีไว้ให้สรรพากรตรวจสอบ
 11. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และบทลงโทษทางภาษีอากร
 12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba