เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เพื่อการบันทึกบัญชี การเสียภาษีและตรวจสอบของสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/8415

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เพื่อการบันทึกบัญชี
การเสียภาษีและตรวจสอบของสรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
• ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
• เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า
• การนำเข้าสินค้า กับการนำเข้าบริการ เอกสารที่ใช้ต่างกันหรือไม่
• เอกสารใดบ้างที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเสีย VAT
• กรณีสินค้าในใบขนไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ จะทำอย่างไร

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
• กรณีส่งออกบริการต้องมีเอกสารใดบ้างเพื่อพิสูจน์ VAT 0
• กรณีส่งออกสินค้า เอกสารที่สรรพากรมักตรวจสอบมีอะไรบ้าง
• เอกสารที่ใช้ในการส่งออกที่เป็นทุนและค่าใช้จ่ายในการส่งออก ประกอบด้วยอะไรบ้างที่ใช้เป็นหลักฐานในการเสีย VAT

3. การส่งออกสินค้าเอกสารที่สรรพากรทักตรวจสอบมีอะไรบ้าง
• ความสำคัญของใบขน
• กรณีส่งออกจริงแต่ไม่มีใบขนจะมีผลอย่างไร

4. จุดความรับผิดของผู้นำเข้า – ส่งออกทั้งสินค้าและบริการเกิดขึ้นเมื่อใด
• การนำสินค้าและบริการจุดความรับผิดทางภาษีต่างกันหรือไม่และมีผลกับการจัดทำเอกสารอย่างไร

5. กรณีนำเข้าสินค้าเมื่อผ่านพิธีการศุลกากรผู้ประกอบการต้องลงรายงานภาษีซื้อทันทีหรือไม่

6. ใบกำกับภาษีหรือใบรับเงินผู้ประกอบการใช้เป็นหลักฐานในการยื่นให้สรรพากรตรวจสอบได้หรือไม่

7. หลักฐานการติดต่อ Purchase Order (P/O) ทางกรมสรรพากรจะขอดูหรือไม่
• ถ้าไม่มีให้สรรพากรจะมีผลอย่างไร
• กรณีต่างประเทศเดินทางมาสั่งของด้วยตัวเองจะใช้เอกสารใดเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อเพื่อให้เป็นการส่งออกที่ได้ VAT 0%

8. ถ้าสินค้านั้นเป็นการนำเข้าภายใต้เงื่อนไข F.O.B หรือ C.I.F สรรพากรจะขอดูหลักฐานอะไรจากผู้ประกอบการ

9. เอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้เมื่อสรรพากรขอตรวจ
• กรณีเป็นผู้ส่งออกเอง
• กรณีส่งออกแทนตัวการที่อยู่ในต่างประเทศ
• กรณีสั่งซื้อสินค้าในต่างประเทศ แล้วส่งมอบให้ตัวแทนในไทย
• กรณีส่งออกผ่าน Freight Forwarder หรือ Shipping
- หากเอกสารผิดพลาด จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร เพื่อการบันทึกบัญชีและเสียภาษีจะทำอย่างไร หาก Shipping
ไม่ส่งมอบเอกสารให้
- กรณีส่งออกโดยทางไปรษณีย์

10. ปัญหาและวิธีแก้ไขกรณีมีและไม่มีเอกสารจาก Shipping เพื่อการบันทึกบัญชีและเสียภาษี
• ทำเอกสารสูญหาย
• ส่งเอกสารไม่ครบ

11. ประเด็น VAT กรณีขายสินค้าหรือให้บริการในเขต EPZ และ FZ
• การส่งสินค้าหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขต
• การส่งบริการเข้าไปในเขต

12. ศุลกากรออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องจะทำอย่างไร ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่

13. ข้อแนะนำในการจัดทำระบบเอกสาร/ใบขนสินค้าให้กรมสรรพากรตรวจสอบ

14. ประเด็นปัญหาด้านเอกสารที่ผู้นำเข้า-ส่งออกเป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

15. Case อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงกับ Invoice ควรทำอย่างไร
• กรณีรายการสินค้าในใบขนไม่ตรงกับ Invoice จะมีปัญหากับ VAT หรือไม่และจะแก้ไขอย่างไร
• กรณีทำสัญญาซื้อขายกับประเทศหนึ่ง แต่ใน B/L ระบุ Loading Part เป็นอีกประเทศหนึ่งจะทำอย่างไร
• กรณีกรมศุลกากรเรียกเก็บอากรขาเข้า โดยมีค่า INSURANCE แต่ทางผู้นำเข้าไม่ได้เสียจริงจะทำอย่างไร
• เตรียมรับมือ หากเกิดปัญหาภาษีขึ้นระหว่างดำเนินพิธีการศุลกากร


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba