การจัดทำ Payroll ด้วยโปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ (ระบบ SVS) ของกรมสรรพากร สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ** เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ **

รหัสหลักสูตร : 21/1299

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำ Payroll ด้วยโปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออนไลน์
(ระบบ SVS) ของกรมสรรพากร สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• สามารถจัดทำข้อมูลประวัติพนักงาน
• บันทึกรายรับ-รายจ่าย
• การจัดทำเงินเดือน คำนวณภาษีถูกต้องครบถ้วน ณ สิ้นปี
• ค่าลดหย่อนประเภทต่างๆ
• สร้างไฟล์ภาษียื่นสื่อฝากไฟล์ข้อมูลออนไลน์ นำส่งเงินประกันสังคม และจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคาร
• สามารถพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 รายงานและเอกสารสำคัญต่างๆ
เช่นใบรับรองการจ่ายเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เป็นต้น

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

หัวข้อสัมมนา

1. ประโยชน์ที่ผู้เสียภาษีจะได้รับจากการใช้โปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ระบบ SVS

2. ภาพรวมของขั้นตอนการทำงานของระบบ SVS

  • ขั้นตอนการลงทะเบียน
  • การตั้งค่า
  • การทำงาน
  • การบันทึกและนำส่งข้อมูล

3. ระบบและวิธีการใช้งานระบบ SVS

4. วิธีจัดการข้อมูลพนักงานประจำเดือน

5. การจัดทำข้อมูลเงินเดือน

6. การพิมพ์ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

7. วิธีจัดทำ ภ.ง.ด. ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53

8. การจัดทำแบบแสดงรายการแสดงการส่งเงินสมทบเพื่อนำส่งประกันสังคม

9. วิธีจัดทำเงินเดือนในรูปของ Text File เพื่อนำส่งเงินเข้าธนาคาร

10.การจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเพื่อใช้ในการยื่นสื่อฝากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

11.วิธีการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

12.การสร้างแบบยื่นภาษีสิ้นปี และ ภ.ง.ด. 91กรณีนายจ้างยื่นแทนลูกจ้าง

13.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


Promotion เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน  ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba