รูปแบบและวิธีการตรวจสอบภาษีของสรรพากรจากการเสียภาษีของบริษัทในเครือ บริษัทแม่-ลูก กิจการในกลุ่มเดียวกัน

รหัสหลักสูตร : 21/17038

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


รูปแบบและวิธีการตรวจสอบของสรรพากรจากการเสียภาษี
ของบริษัทในเครือบริษัทแม่ ลูก กิจการในกลุ่มเดียวกัน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

Promotion เข้าอบรมเดือนธันวาคม 2562
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรม
เดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562

 

• เจาะประเด็นการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับกิจการในกลุ่มเดียวกัน/ บริษัทในเครือ
• การตรวจสอบเอกสารแสดงแผนการตลาดทางธุรกิจ (Promotion) ของบริษัทฯ และเหตุผลในการใช้แผนการตลาด
• เทคนิคและเหตุผลในการเลือก "วิธีการกำหนดราคาโอน" ที่ต้องชี้แจงกับสรรพากร
• ประเด็นที่ต้องระวังในการทำเอกสารการเปรียบเทียบราคาของบริษัท

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของกิจการในกลุ่มเดียวกัน รวมทั้งลักษณะการประกอบธุรกิจ

2. ประเด็นที่ต้องระวังในการจัดทำงบประมาณ แผนงานทางธุรกิจ อัตรากำลังการผลิตและประมาณ
การทางการเงิน

3. การตรวจสอบเอกสารแสดงแผนการตลาดทางธุรกิจ (Promotion) ของบริษัทฯ และเหตุผลในการใช้
แผนการตลาด

4. เจาะประเด็นการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับกิจการในกลุ่มเดียวกัน/บริษัทในเครือ

• ยอดขายและต้นทุน
• ผลการประกอบการของบริษัทฯ
• โครงสร้างภายในบริษัท (organization chart)
• ลักษณะของธุรกรรม
• ทรัพย์สิน (ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน)

5. การตรวจสอบเอกสารแสดงเหตุผลในการทำธุรกรรมของบริษัทในเครือ

6. การตรวจสอบนโยบายในการกำหนดราคาและข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรโดยขอให้
พิจารณาจาก

• หน้าที่งาน
• ทรัพย์สิน
• ความเสี่ยงของแต่ละกิจการที่เกี่ยวข้อง

7. เทคนิคและเหตุผลในการเลือกวิธีการกำหนดราคา ที่ต้องชี้แจงกับสรรพากร

8. การเลือกวิธีการกำหนดราคา และเอกสารแสดงรายละเอียดวิธีแต่ละวิธีที่เลือกโดยต้องเป็นเอกสารที่
จัดทำขึ้นในขณะที่ตัดสินใจเลือกวิธีการกำหนดราคา

9. ประเด็นที่ต้องระวังในการทำเอกสารการเปรียบเทียบราคาของบริษัท

• ราคาของบริษัท กับราคาตลาด (เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ)
• หน้าที่ ทรัพย์สินและความเสี่ยงของบริษัท (Benchmarking Report) ที่ต้องพิจารณา

10. เจาะประเด็นการตรวจสอบ สัญญาค่าสิทธิ (Royalty Agreement) ที่จ่ายชำระให้แก่บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน

11. ข้อควรระวังหนังสือมอบอำนาจ กรณีกรรมการบริษัทฯ มิได้มาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่สรรพากรด้วยตนเอง

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba