วิธีวัดผลงานและการทำรายงานในงานจัดซื้อ

รหัสหลักสูตร : 21/3387

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

วิธีวัดผลงานและการทำรายงานในงานจัดซื้อ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

หัวข้อสัมมนา

1. วิธีทำรายงาน Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance (How to report cost saving, cost reduction & avoidance )

2. เรื่องของ Benchmarking, CSF (Critical Success Factor), KPI(Key Performance Index)และBSC (Balanced scorecard)

3. วิธีวัดผลงานแบบ Quantitative & Qualitative Performance Measurement

4. วิธีดู Efficiency & Effectiveness และตรวจสอบงานจัดซื้อ (Auditing the efficiency and purchasing effectiveness)

5. วิธีกำหนดวัตถุประสงค์ในงานจัดซื้อให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการวัดผลงาน (How to write a clear and practical purchasing objective)

6. รายงานจัดซื้อแบบไหนที่จะช่วยฝ่ายบริหารได้ (Which type of purchasing report that executives must have)

7. บทสรุปในการวัดผลงานที่ทุกบริษัทต้องสนใจ (The latest research about how to measure)

8. ตัวอย่างการทำรายงานที่ดีและสามารถแสดงผลได้ (How to do the valuable purchasing report)

9. ข้อพึงปฏิบัติ 11 ข้อ เพื่อให้เกิดการยอมรับนับถืองานจัดซื้อ (How to purchaser get the recognition from executives)

กำหนดการอบรม


วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
ซ.ร่วมฤดี (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)
อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

3,900 + VAT 273 = 4,173 บาท


บุคคลทั่วไป
4,600 + VAT 294 = 4,922 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba