เทคนิคการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า

รหัสหลักสูตร : 21/3377

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารคลังสินค้า
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

การบริหารคลังสินค้าในปัจจุบันไม่ได้มีบทบาทแค่การกํากับดูแลควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวันให้เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น สินค้าไม่พอเบิกจ่าย ค้นหาสินค้าไม่เจอ มีรถหลายคันมารอส่งสินค้าหน้าท่า ปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่เท่ากัน การทํางานล่าช้ากว่าแผนงาน การมอบหมายงานให้กับพนักงานไม่สมดุล พนักงานทํางานผิดพลาด เป็นต้น นอกจากนี้ การบริหารคลังสินค้ายังต้องทบทวนกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมจากเดิม “ทํามากได้มาก (Do More to Get More)” ต้องกลายเป็น “ทําน้อยได้มาก (Do Less to Get More)”

ดังนั้น หลักสูตร "เทคนิคการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า" เป็นการเปิดมุมมองให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงสิ่งที่พึงจะทําได้ในทางปฏิบัติสําหรับงานคลังสินค้าเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเก็บเกี่ยวเทคนิคต่างๆในระหว่างการสัมมนากลับไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกันของผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด

วิทยากรโดย อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจกับสภาพหน้างานจริงของคลังสินค้า

2. ทำไมต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า

3. การปรับปรุงกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

  - Order Entry and Processing
  - Receiving
  - Put away
  - Order Selection and Replenishment
  - Storage
  - Checking and Packing
  - Staging and Shipping

4. เวลามาตรฐานของการปฏิบัติงานคลังสินค้า
(Standard Time for Warehouse Operations)

5. เทคนิคอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Other Tips and Techniques)

6. สมรรถนะของพนักงานคลังสินค้า (Staff Competency)
7. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement: KPI)
8. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
9. กรณีศึกษา (Case study)
กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมโนโวเทล บางนา

ถ.ศรีนครินทร์

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba