ครบเครื่องเรื่องแรงงาน*** เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3405

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ครบเครื่องเรื่องแรงงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน

2. ขอบเขตทางกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมสภาพการจ้าง

  - ก่อนรับเข้าทำงาน
  - ระหว่างทำงาน
  - พ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

3. สิทธิ / หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง

4. ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน แนวคิดการเขียนระเบียบข้อบังคับการทำงานข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้าง

5งานลักษณะพิเศษ / งานล่วงเวลาที่กฎหมายให้ลูกจ้างหญิงทำได้มีอะไรบ้าง

6. กรณีที่บริษัทได้ออกประกาศว่า หากพนักงานคนใดมาสายเกินกว่าครึ่งชั่วโมง จะหักค่าจ้างครึ่งวัน และหากมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งวันจะไม่จ่ายค่าจ้างสามารถทำได้หรือไม

7. ความรู้เกี่ยวกับ วัน เวลา ทำงาน (วันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีวันลา)

  - วันหยุดประจำสัปดาห์
  - วันหยุดตามประเพณี (กรณีบริษัทฯ เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในวันที่ 1 พฤษภาคม (วัน แรงงานแห่งชาติ) เนื่องจากมีงานด่วนได้หรือไม่และพนักงานยินยอมแล้ว
  - วันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์จะเลื่อนไปหยุดชดเชยในวันอื่น ที่ไม่ใช่วัน ทำงานถัดไปได้หรือไม่
  - วันหยุดตามประเพณีใน 1 ปีจำเป็นต้องหยุดเหมือนกันทุกปีหรือไม่และต้องจ่ายค่าจ้างในวัน หยุดให้ลูกจ้างรายวันด้วยหรือไม่
  - กรณีลากิจ ลูกจ้างขอลากิจได้ปีละกี่วัน และได้รับค่าจ้างในวันลากิจหรือไม่
  - กรณีลูกจ้างลาป่วย แต่ไม่มีใบรับรองแพทย์ซึ่งระเบียบบริษัทฯ ให้ลูกจ้างยื่นใบรับรองแพทย์ หาก บริษัทฯ ไม่จ่ายค่าจ้างเพราะลูกจ้างไม่มีใบรับรองแพทย์ได้หรือไม่

8. นายจ้างจ่ายเงินโบนัสประจำปีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทำได้หรือไม

9. ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย : ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีใดบ้าง

10. การสิ้นสุดสัญญาจ้าง (Termination of Employment)

  - สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (Payment in lieu of notice)
  - การเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่าย

11. ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย : ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีใดบ้าง

กำหนดการอบรม


วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร
(ถ.ศรีนครินทร์) ติดศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba