ประเด็นปัญหากฎหมายแรงงาน ผลกระทบจากเศรษฐกิจและไวรัส COVID-19(หลักสูตร Rerun)

รหัสหลักสูตร : 21/FBR006

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นปัญหากฎหมายแรงงาน

ผลกระทบจากเศรษฐกิจและไวรัส COVID-19 (หลักสูตร Rerun)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ 

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นการออกประกาศ คำสั่ง เพื่อให้พนักงานทราบเกี่ยวกับการมาตรการป้องกัน ของบริษัท
หากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม จะต้องปฏิบัติอย่างไร? นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างลาออก หรือเลิกจ้างได้หรือไม่
2. ประเด็น มีการ “หยุดงาน” เพื่อเป็นการกักกันรอดูอาการ นายจ้างสามารถไม่จ่ายค่าจ้าง ได้หรือไม่
(Leave without pay)
3. ประเด็นเกี่ยวกับการทำงาน Work from home นายจ้างจะต้องมีมาตรการอย่างไร? รวมถึงวินัยลงโทษ
กรณีไม่ได้ทำงานขณะให้ทำงานที่บ้าน
4. ประเด็นประกาศวันสงกรานต์ "ไม่เป็น" วันหยุดประเพณี นายจ้างและ HR ต้องทำอย่างไร?
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
5. ประเด็นกรณี “พิษเศรษฐกิจ” บริษัทสามารถ “ลดค่าจ้าง” สลับวันทำงาน จ่ายเฉพาะค่าจ้างในวันทำงาน
หยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง (Leave without pay) ได้หรือไม่ และจะต้องทำอย่างไร?
6. ประเด็นการควบรวม กิจการของบริษัท นายจ้างและลูกจ้างจะต้องตกลงกันอย่างไร? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
7. ตัวอย่าง: คำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานที่สำคัญ เกี่ยวกับการเลิกจ้างที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

 

เงื่อนไข
1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba