ปัญหาการจ่าย "ค่าสิทธิ" ที่มีผลกระทบกับ "ภาษีสรรพากรและภาษีศุลกากร"

รหัสหลักสูตร : 21/8416

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาการจ่าย “ค่าสิทธิ” ที่มีผลกระทบกับ “ภาษีสรรพากรและภาษีศุลกากร”
Royalty Payment – Big Impact with Revenue Department and Customs Department


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชม.อื่นๆได้
ผู้สอบบัญชี นับชม.อื่นๆได้

 

วิทยากรโดย อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ค่าสิทธิ (royalty) การตีความในการทำสัญญาและผลในทางภาษี

2. ผลทางกฎหมายภาษีอากรที่เกิดจากค่าสิทธิ (royalty)

3. ปัญหาภาษีระหว่าง “ค่าบริการ” และ “ค่าสิทธิ” ที่มักผิดพลาด

4. ค่าสิทธิกับการสำแดงราคาศุลกากร

5. การถูกตรวจสอบภายหลังจากการดำเนินพิธีการศุลกากร (post audit)

6. เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบพบความผิดต้องปฏิบัติอย่างไร

7. Case Studies เกี่ยวกับการนำเข้าค่าสิทธิทั้งภาษีสรรพากรและภาษีศุลกากรพร้อมแนวทางแก้ไข

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba