การจัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษี เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/1387

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษี เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

การจัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษี เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร
• เป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวที่จะทำให้เอกสารแสดงต่อสรรพากรถูกต้องและใช้เป็น
หลักฐานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
• เคลียร์ชัดทุกประเด็นจาก CASE จริง ทำจริง เขียนจริง

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. สินค้าถูกลักขโมยสูญหายขาดจาก stock ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและการลง
รายจ่ายในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มักผิดพลาด

• พนักงานภายใน
• บุคคลภายนอก
• สินค้ามีประกัน/ ไม่มีประกัน
• เอกสารที่จะนํามาพิสูจน์กับเจ้าหน้าที่สรรพากร

2.ทรัพย์สินสูญหายเสีย VAT หรือไม่ลงเป็นรายจ่ายอย่างไรไม่ให้มีปัญหากับสรรพากร
และต่างจากสินค้าสูญหายอย่างไร


3.สอนทําเอกสารประกอบการเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร
• ทําลายสินค้า
• สินค้าสูญหาย
• สินค้าชํารุดเสื่อมคุณภาพตกรุ่นล้าสมัยหมดอายุใกล้หมดอายุ
• โปรโมชั่น-ของขวัญของชําร่วยปีใหม่แทนค่ารับรอง
• สินค้าไม่ได้มาตรฐาน

4.การทําสัญญาย้อนหลังประเด็นทางภาษีที่ต้องระวัง
• ทําได้หรือไม่อย่างไร
• สัญญากู้ยืมทําอย่างไรประหยัดค่าอากรแสตมป์
• สัญญาให้บริการกับสัญญาจ้างทําของ: ความเหมือนและความแตกต่าง
• สัญญาเช่าพื้นที่กับสัญญาให้ใช้พื้นที่
• สัญญาเช่ารถยนต์กับสัญญาจ้างขนส่ง: ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย
• ค่าใช้จ่ายออกแทนการทําสัญญาเพื่อผลักภาระค่าใช้จ่ายให้คู่สัญญา

5.สัญญาแต่ละประเภทมีภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง

6.เจาะลึกรายจ่ายต้องห้ามเบี้ยปรับเงินเพิ่มค่าปรับทางอาญาจากคําวินิจฉัยฉบับใหม่ล่าสุด
ที่นักบัญชีพลาดไม่ได้

• ค่าปรับตามกฎหมายศุลกากร
• ค่าปรับจราจร
• ค่าปรับจากการทํากฎหมายต่างๆ

7.เจาะประเด็นรายจ่ายคาใจนักบัญชี
• ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่มีการประเมินเรียกเก็บจากเจ้าหน้าที่
• เบี้ยปรับ-เงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย
• ค่าภาษีที่ยังไม่มีการประเมินเรียกเก็บจากเจ้าหน้าที่

8.การหลบรายได้จากบัญชีเจ้าหนี้กรรมการสรรพากรตรวจอย่างไร

9.กรณีถูกสรรพากรประเมินรายได้เพิ่มด้านรายจ่ายจะหักได้หรือไม่

10.การจัดทําเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีอากร

11.การใช้สิทธิหักรายจ่ายเพิ่มขึ้นกรณีต่างๆ

12.หลักเกณฑ์รถยนต์กระบะสองตอน (Double Cab) ใช้เป็นรถยนต์กระบะบรรทุกที่
สามารถใช้ภาษีซื้อได้อย่างไร


13.คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba