e-Learning การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : การควบคุมระบบงานคลังสินค้า

รหัสหลักสูตร : 21/N002/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
หลักสูตร การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : การควบคุมระบบงานคลังสินค้า
 
อบรมหลักสูตรนี้ >>> ลงทะเบียน
 
วิทยากรผู้บรรยาย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
ราคา : 900 บาท
ระยะเวลา : ใช้งานได้ 60 วัน
 
การนับชั่วโมง
CPD : ไม่สามารถนับชั่วโมงบัญชี
CPA : ไม่สามารถนับชั่วโมงบัญชี
 
รายละเอียดหลักสูตร
เนื้อหาทั้งหมด : 4 บทเรียน
ความยาว : 2 ชั่วโมง 30 นาที
รูปแบบการเรียนการสอน : ดูวีดีโอผ่านระบบออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ : PC, Notebook, Smartphone, Tablet
เอกสารประกอบการอบรม : สามารถดาวน์โหลดที่หน้าบทเรียน
เกณฑ์ในการทดสอบ : ไม่มีแบบทดสอบ
หนังสือรับรอง : รับผ่านระบบได้ทันทีหลังอบรมจบ
 
เข้าสู่เว็บไซต์ >>> www.e-learningdst.com
 
เนื้อหาบทเรียน
-ใครบ้าง...ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี
-การวางแผนและการเตรียมการสำหรับการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง
-การจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มสำคัญที่เกี่ยวข้องในการตรวจนับ
-เทคนิคการตรวจนับสินค้าและพัสดุแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
-การเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชี
-Circle count คืออะไร กระทำได้อย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร
-ข้อแตกต่างของการตรวจนับประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีที่เด่นชัดและสำคัญ
-ปัญหาและสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง
-ผลการตรวจนับที่ให้มากกว่าการนับจำนวน
-การดำเนินการหลังการตรวจนับ เช่น การทำลาย การรับคืน การตัดยอดชำระ การปรับปรุงยอด

ข้อกำหนด และ หลักเกณฑ์การเข้าเรียน Dharmniti e-Learning
  • สามารถเข้าเรียนได้ 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 60 วัน
  • ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่อง สามารถแบ่งเรียนได้ตามที่ลูกค้าสะดวก
  • ลูกค้าต้องส่งหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาน ผ่านระบบเพื่อเป็นการยืนยันตนเอง
 
ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
  • สมัครสมาชิก หรือ Log in เข้าสู่ระบบ
  • เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจ ทำการชำระเงิน และ ส่งหลักฐานผ่านระบบ
  • เริ่มเข้าเรียน (ระยะการเข้าใช้งานได้ 60 วัน หลังจากได้รับ e-mail ยืนยันการเข้าเรียน)
  • สามารถรับหนังสือรองผ่านระบบได้ทันที
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เข้าสู่เว็บไซต์ : www.e-learningdst.com
โทร : 02-555-0930-2
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba