e-Learning เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รหัสหลักสูตร : 21/N004/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 856 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหา 6 บทเรียน
• ความยาว 2 ชั่วโมง 30 นาที

หัวข้ออบรม
-ความสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน
-การพัฒนาทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารบุคลากร และการตั้งเป้าหมายเพื่อฝ่าฟันปัญหา
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงาน (Employee morale factors)
-แนวทางการสังเกตพนักงานเมื่อมีปัญหา พร้อมวิธีการตรวจสอบระดับขวัญกำลังใจในงาน
-วิธีการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพนักงานภายในองค์กร (Empowering confidence)
-แนวทางการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
-เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากทำงาน (Employee motivation)
-วิธีการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
-สรุปประเด็นที่องค์กรต้องทำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อการสร้างขวัญ และกำลังใจให้พนักงาน


หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน(นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba