e-Learning การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : การควบคุมระบบงานคลังสินค้า

Course Code : 21/94216/08

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 642 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 642 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


e-Learning การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : การควบคุมระบบงานคลังสินค้า

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหา 4 บทเรียน
• ความยาว 2 ชั่วโมง 30 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

หัวข้อสัมมนา

• ใครบ้าง...ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี

• การวางแผนและการเตรียมการสำหรับการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง

• การจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มสำคัญที่เกี่ยวข้องในการตรวจนับ

• เทคนิคการตรวจนับสินค้าและพัสดุแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

• การเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชี

• Circle count คืออะไร กระทำได้อย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร

• ข้อแตกต่างของการตรวจนับประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีที่เด่นชัดและสำคัญ

• ปัญหาและสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง

• ผลการตรวจนับที่ให้มากกว่าการนับจำนวน

• การดำเนินการหลังการตรวจนับ เช่น การทำลาย การรับคืน การตัดยอดชำระ การปรับปรุงยอด


Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 0:0 0:0 0:0

Instructor

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

Location

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
Phone :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba