บัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ฉบับเข้าใจง่าย (Tax & Accounting Shortcut for Business) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE Rerun) (สิงหาคม 2564)

Course Code : 21/5016FBR

Course Schedule

สามารถเลือกวัน-เวลาอบรมเองได้

Course Price

Members Magazine : 1,284 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 1,605 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


บัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ฉบับเข้าใจง่าย
(Tax & Accounting Shortcut for Business)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

วิทยากรโดย อ.ถนอม เกตุเอม และอ.คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

Section 1 (09.00-12.00 น.)

1. ภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2. เอกสารหลักฐานสำคัญทางภาษีอากรที่ต้องทราบ และจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Section 2 (13.30-16.30 น.)

1. ทำความเข้าใจประเภทธุรกิจ
2. โครงสร้างของระบบบัญชี
3. วงจรการจัดทำบัญชี
4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
5. งบการเงินกับความสำคัญต่อกิจการ

เงื่อนไขการอบรม ผ่าน Facebook Live Rerun  (หลักสูตรที่สามารถเลือก
วันอบรมได้)

1.ผู้เข้าสัมมนาต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
2.มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
3.กรอกข้อมูลผ่าน Google Forms เพื่อรับ Link เข้ากลุ่มอบรมใน Facebook
4. เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติเข้าอบรมในกลุ่มปิดในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
5.ผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่อง Comment ได้ในระหว่างการอบรม
และวิทยากรจะตอบคำถามให้ภายหลังการอบรม
6. กลุ่มการอบรมออนไลน์สามารถเปิดชมย้อนหลังได้ภายใน 3 วัน
7.หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไป หลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียงภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 0:0 0:0 0:0

Instructor

อ.ถนอม เกตุเอม
อ.คำนึง สาริสระ

Location

อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live Rerun (สามารถเลือกวันอบรมได้)
Phone :
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba