“รายได้” ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 และ NPAEs บทที่ 18 (หลักสูตรใหม่ 2565)

รหัสหลักสูตร : 23/4153

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร“รายได้” ประเด็นที่ต้องทราบ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของกิจการ NPAEs 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อ.วิทยา เอกวิรุฬห์พร

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs บทที่ 18 เรื่อง รายได้
3. รายได้หลักและรายได้อื่น ทางบัญชีการเงิน มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งอย่างไร
4. การรับรู้รายได้ และการบันทึกรายการทางบัญชี เกณฑ์การรับรู้รายการ
    ในลักษณะธุรกิจต่างๆ

- ขายสินค้าในกรณีทั่วไป
- การให้บริการในกรณีต่างๆ เช่น บริการสมาชิก ประกันภัย
- การให้บริการที่มีการขายสินค้าร่วมด้วย
- การขายสินค้าแบบมีการรับประกันความพึงพอใจโดยการรับคืนสินค้า
- การขายสินค้าแบบมีส่วนลดส่งเสริมการขายประเภทต่างๆ เช่น ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการค้า
  ส่วนลดปริมาณ
- การขายสินค้าโดยการส่งออกนอกประเทศ หรือการส่งเข้าไปในเขตปลอดอากร
  หรือขายให้สถานทูต
- ตัดสินค้าออกไปจากรายงานสินค้าเพราะเหตุต่างๆ เช่น ด้อยคุณภาพ, ส่งของขาดไป
  การส่งสินค้าไปทดสอบคุณภาพ ต้องบันทึกรายได้หรือไม่
5. การวิเคราะห์ลักษณะการนำเสนอรายได้ ให้สอดคล้องกับช้อเท็จจริง
    โดยการวิเคราะห์รายได้ หรือเปรียบเทียบย้อนหลัง

6. Update คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับใหม่กำหนด

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba