ฝึกปฏิบัติ Data Analytics for Accounting

รหัสหลักสูตร : 21/5179/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรฝึกปฏิบัติ Data Analytics for Accounting

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 อื่นๆ 3 ชม
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 อื่นๆ 3 ชม.


- ฝึกปฏิบัติใช้ Excel และ Google Data Studio สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
- เทคนิคการทำ Data Cleansing เพื่อจัดเตรียมข้อมูลจำนวนมาก
- การจัดทำ นำเสนอรายงาน ผลการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ

บรรยายโดย ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

หัวข้อสัมมนา

1. การใช้ Excel เป็นเครื่องมือสำหรับ Data analytics ในงานบัญชีการเงิน

2. การใช้ Google Data Studio เป็นเครื่องมือสำหรับ Data analytics ในงานบัญชีการเงิน

3. กรณีศึกษาการจัดทำ Data Cleansing สำหรับงานบัญชีและการเงิน

4. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น

5. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพื่อหาความผิดปกติของข้อมูล

6. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้า

7. กรณีศึกษาการพยากรณ์ข้อมูลทางการเงินสำหรับปีอนาคต

8. กรณีศึกษาการสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ตารางข้อมูล แผนภูมิ

9. การจัดทำข้อเสนอแนะจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ

10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba