ปลุกความเป็นผู้นำเชิงรุก ของหัวหน้างาน Think & Act like a Proactive Leader (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live Rerun) (กุมภาพันธ์ 2565)

รหัสหลักสูตร : 21/7919FBR

กำหนดการสัมมนา

สามารถเลือกวัน-เวลาอบรมเองได้

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,177 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร  ปลุกความเป็นผู้นำเชิงรุก ของหัวหน้างาน
Think & Act like a Proactive Leader

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

ท่านสามารถเลือกเข้าอบรมวันใดก็ได้ในเดือนกันยายน

กลุ่มอบรมออนไลน์มีระยะเวลาเข้าเรียนได้ 3 วัน

เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติเข้าอบรมในกลุ่มปิดในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.

วิทยากรโดย อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

1. สถานการณ์ปัจจุบัน ผลกระทบการทำงานและการปรับเปลี่ยน เพื่อความสำเร็จ
- The Power of Leaders พลังของผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง
- SOAR Analysis เพื่อการวางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพลิกบทบาทผู้นำ Reactive to Proactive Leaders
- กรอบความคิดแบบผู้นำเชิงรุก (Proactive Leaders Mindset)
- คุณลักษณะสำคัญของผู้นำเชิงรุก (Traits of Proactive Leaders)
- Role Model ของผู้นำยุคใหม่ กรณีศึกษาจากผู้นำทั่วโลก

3. ปรับเพื่อเปลี่ยน คิดและทำอย่างผู้นำเชิงรุก (Think & Act like
a Proactive Leader)
- มองวิสัยทัศน์ระยะยาว (Long-term Vision)
- การเพิ่ม Productivity ให้กับงาน
- คิดริเริ่มแบบผู้นำเชิงรุก (Initiative)
- ทักษะความเร่งด่วนในการทำงาน (Sense of Urgency)
- เสริมจุดแกร่งให้ทีมงาน (Utilize Team Strengths)
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
ฯลฯ

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leaders))

เงื่อนไขการอบรม ผ่าน Facebook Live Rerun  (หลักสูตรที่สามารถเลือก
วันอบรมได้)


1. ผู้เข้าสัมมนาต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
2. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
3. เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติเข้าอบรมในกลุ่มปิดในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่อง Comment ได้ในระหว่างการอบรม และวิทยากรจะตอบคำถามให้ภายหลังการอบรม
5. กลุ่มอบรมออนไลน์สามารถเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้ภายใน 3 วัน
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียงภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

 

 

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

สถานที่

อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live Rerun (สามารถเลือกวันอบรมได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba