การจัดทำบัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 21/2381

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัด
บัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• ปัญหาข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
• ปัญหาการจัด Promotion ของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
• ปัญหารายได้-ค่าใช้จ่าย ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์


วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1.แนวโน้มธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน

2.โครงสร้างของระบบบัญชี ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

3.การจัดทำบัญชีธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ โดยการแยกสัญญา ผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี
- ขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมที่ดิน
- ขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมรับจ้างสร้างบ้าน อาคาร

4.หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

5.หลักเกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่ายตามหลักบัญชี

6.การคำนวณหาต้นทุนโครงการ

7.การบันทึกบัญชีในการจัดทำ Promotion เพื่อส่งเสริมการขายโดย การให้ส่วนลด แลกของรางวัล แจก แถม
- เฟอร์นิเจอร์ - บัตรกำนัลและส่วนลด
- ทองคำ - รถ
- วอลเปเปอร์ติดผนัง - แอร์

8.การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

9.การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อประกอบการตรวจสอบบัญชีให้ถูกต้อง

10.การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

11.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
- ค่าชดเชยที่จ่ายให้กับผู้ที่อยู่ในที่ดินเดิม
- การจ่ายเงินชดเชยให้ลูกค้า
- ค่าจ้างคนหาที่ดิน ค่านายหน้า
- ค่าดูฮวงจุ้ย ตั้งศาลพระภูมิ ทำบุญเลี้ยงพระ
- ค่าก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว
- ค่าตกแต่งสำนักงานขาย ห้องตัวอย่าง บ้านตัวอย่าง
- ค่าจัดสวน ตกแต่งสวน งานส่วนกลาง
- ค่าเก็บรายละเอียดงาน ก่อนส่งมอบลูกค้า
- ค่าทาสี ค่าซ่อมแซม ค่าทำความสะอาด
- ค่าทำการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์

12.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba