สรุปประเด็นที่เปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร พร้อมอัพเดตกฎหมาย และเตรียมยื่นภาษีในปี 2567 (หลักสูตรใหม่ 2567)

Course Code : 23/4175/1

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 1,605 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 1,819 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


สรุปประเด็นที่เปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร พร้อมอัพเดตกฎหมาย และเตรียมยื่นภาษีในปี 2567

 หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี
อื่น ๆ 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี
อื่น ๆ 6 ชั่วโมง

 

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.Update กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องปรับปรุง เมื่อยื่นแบบแสดงรายการ ภ... 50

2.เกณฑ์การรับรู้รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร และรายได้ที่ได้รับการยกเว้น

3.รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร ที่ต้องบวกกลับ ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

4.รายจ่ายที่สามารถนำมาคำนวณเป็นรายจ่ายได้ตามประมวลรัษฎากร และกรณีรายจ่ายที่เป็นสิทธิประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น
- ค่าจ้างผู้พิการ

- จ้างผู้สูงวัย

- บริจาคอย่างไร ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม

- ค่าซื้อหนังสือ

- ค่าอบรมสัมมนา

- การจำหน่ายหนี้สูญ

5.การจัดทำเอกสารทางบัญชี ที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร อย่างไรให้กรมสรรพากรยอมรับถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

6.
การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน

- สิทธิพิเศษในการหักค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ

- การซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องจักร จะหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรออย่างไร

- ค่าปรับปรุง ต่อเติม อาคาร

7.จับประเด็นปัญหาการเสียภาษีนิติบุคคล การประเมินและตรวจสอบภาษี

- ข้อควรระวังก่อนยื่นแบบเสียภาษี

- จุดที่จะตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ


8. Update
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดาและ นิติบุคคล

9.
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
   


 
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 6:0 0:0 6:0

Instructor

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

Location

โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวลำโพง
23, 34-35 ถนน ตรีมิตร แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100
Phone :
023441699
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba