เทคนิคการสอนงาน วางแผนงาน สำหรับหัวหน้างาน Coaching & Planning

Course Code : 21/7201/2

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


เทคนิคการสอนงาน วางแผนงาน สำหรับหัวหน้างาน
Coaching & Planning

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
การสอนงาน : Coaching 

1. ความหมายและความสำคัญของการสอนงาน

2. ประโยชน์ที่องค์กร ทีมงาน และหัวหน้างาน จะได้รับจากการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. วิเคราะห์เจาะลึกปัญหาและข้อผิดพลาดของการสอนงาน แนวทางและวิธีการแก้ไข

4. บทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน

5. ทักษะสำคัญในการสอนงานที่ได้ผล

6. ชั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการสอนงาน

7. เทคนิคการสอนงานให้ผู้ถูกสอนเข้าใจ

 

การวางแผนงาน : Planning 

1. บทบาทหัวหน้างานในการจัดการ

   - การวางแผนงาน

   - การจัดรูปแบบและรายละเอียดของงาน

   - การมอบหมายงาน

2. การกําหนดแผนการทํางาน(Planning)

   - ขั้นตอนในการกําหนดแผนการทํางาน (Step)

   - กระบวนการในการทําแผนการทํางาน (Process)

   - ระยะเวลาในการทําแผนการทํางาน (Time)

   - วิเคราะห์และการปรับปรุงการทํางาน (Analysis & Improvement)

3. เทคนิคการให้ข้อแนะนำในการวางแผนงาน Work Planning Guideline

   - การจัดทำบันทึกและตารางแผนการทำงาน

   - การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน

   - การวิเคราะห์งานและสร้างแผนภาพกระบวนการของงาน

   - การแบ่งงานเป็นส่วยย่อย

   - การกำหนดจุดหรือเครือข่ายที่ต้องประสานงานเพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการประสานงาน
     อย่างมีประสิทธิภาพ

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 0:0 0:0 0:0

Instructor

ดร.ศิรินทร ภู่จินดา

Location

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
Phone :
02-6411500
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba