การตรวจนับสินค้าคงคลัง พัสดุคงคลังประจำปี เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจนับกลางปี

Course Code : 21/03371P

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

202210_650_20.jpg - 647.19 kB

การตรวจนับสินค้าคงคลัง พัสดุคงคลังประจำปี

เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจนับกลางปี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

 

หัวข้อสัมมนา

1. ทำไมต้องมีการตรวจนับคลังสินค้า

2. ใครบ้าง...ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี

3. รูปแบบของการตรวจนับสินค้าในคลัง

4. การเตรียมการและเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง

- การตรวจนับทั้งหมดในคราวเดียว (Physical Count)

- การตรวจนับแบบวนรอบ (Cycle Count)

5. การเตรียมการและเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลังในช่วงกลางปี

- ก่อนการตรวจนับ

- ณ วันตรวจนับ

- หลังการตรวจนับ

6. การสร้างความพร้อมเพรียง (TEAM WORK) และแรงจูงใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน

7. เทคนิคการตรวจนับสินค้าและพัสดุแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- วัตถุดิบ (Raw material)

- สินค้าระหว่างผลิต (Work in process)

- สินค้าสำเร็จรูป (Finished goods)

- อะไหล่ (Spare parts)

- สินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน

- สินค้าเสียหาย

8. การเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชี

9. การตรวจนับไป เบิกจ่ายไป กระทำได้หรือไม่อย่างไร

- กรณีทราบล่วงหน้าก่อนตรวจนับ

- กรณีขอเบิกเมื่อมีการตรวจนับ


10. ข้อแตกต่างของการตรวจนับประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีที่เด่นชัดและสำคัญ

- การเตรียมความพร้อมและสรุปผลสำหรับการตรวจนับในช่วงปลายปี

11. ปัญหาที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง

- ปัญหาเอกสาร (Document)

- พฤติกรรมมนุษย์ (Human behavior)

- การวางมาตรฐานในการรับ

-จ่ายสินค้าของพนักงานคลังสินค้าเพื่อลดความเสียหาย

12. ตัวอย่าง สรุปผลการตรวจนับและเอกสารในการนับสต๊อก

- เอกสารในการตรวจนับสต๊อก

- เส้นทางในการตรวจนับสต๊อก

- แผนผังการจัดเก็บสินค้า

13. ผลการตรวจนับที่ให้มากกว่าการนับจำนวนทำให้ทราบข้อมูลของสินค้าต่อการวางแผนการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อลดการสูญเสีย

- สินค้าใกล้เสื่อมคุณภาพ

- สินค้าใกล้หมดอายุ

- สินค้าตกรุ่น ล้าสมัย

- สินค้าที่ต้องเร่งระบาย

14. สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในคลังสินค้าจะตรวจนับอย่างไร

- สินค้าฝากขาย.

- สินค้าส่งซ่อม.

- สินค้าตัวอย่าง

15. การดำเนินการหลังการตรวจนับ กรณีเมื่อตรวจนับแล้ว พบปัญหาภายในคลัง จะต้องดำเนินการแก้ปัญหาหลังการตรวจนับอย่างไร

- การทำลาย การรับคืน การตัดยอดชำรุf การปรับปรุงยอด

- การจัดการกับของเหลือ และ เศษซาก ที่เป็น Dead Stock. Inventoryแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการตรวจนับ

16. ถาม - ตอบปัญหา

 

 

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 0:0 0:0 0:0

Instructor

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

Location

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
Phone :
02-3660505
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba