เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup 101) (หลักสูตรใหม่ 2567)

Course Code : 21/05239P

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 8,025 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 9,095 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detailเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup 101)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• เขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้ดูน่าสนใจและง่ายต่อการตัดสินใจของธนาคารและนักลงทุน
• อัพเดทความรู้ด้านบัญชี-ภาษี ที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ผู้ประกอบการน้องใหม่ไม่ควรพลาด
• เต็มอิ่มไปกับ Case Studies และข้อควรระวังของการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ


วิทยากรโดย คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

หัวข้อสัมมนา

1. ก้าวแรกสู่การสร้างธุรกิจ Startup (Startup Business Introduction)
     1.1 แนวคิดและการสร้างธุรกิจ Startup (Startup concept)
     1.2 ข้อดีและสิทธิประโยชน์ของการทำธุรกิจ Startup (Startup Benefit)

2. การเขียนแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจ Startup (How to Write a Business Plan for Startup Business)
     2.1 ทำไมธุรกิจ Startup จึงต้องมีแผนธุรกิจที่ดี?
     2.2 การเขียนแผนธุรกิจแบบหน้าเดียว
          (ภาพรวม,สินค้าและผลิตภัณฑ์,แผนการตลาด โครงสร้างองค์กร ฯลฯ)
     2.3 การนำเสนอแผนธุรกิจเชิงกุลยุทธ์ The Strategic Business Plan
     2.4 แนวทางการเขียนสรุปภาพรวมธุรกิจและแผนธุรกิจ (The Executive Summary)
     2.5 การเขียน Mission & Vision Statement ให้ทรงพลัง
     2.6 การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ
     2.7 ความแตกต่างของ Brand Strategy กับ Business Strategy
     2.8 การประมาณการรายได้และกำไรของธุรกิจ เพื่อประเมินสถานะการเงินและมูลค่าของบริษัท
     2.9 การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย SWOT เพื่อการวางแผนดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการ

3. การจัดตั้งบริษัท ใบอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal Business Structure & Permits or Licenses)
     3.1 ประเภทของการจัดตั้งบริษัท (กิจการเจ้าของคนเดียว,ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด)
     3.2 ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทและใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมาย
     3.3 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ต่างๆ

วันที่ 2

4. หลักการบัญชีที่สำคัญสำหรับธุรกิจ Startup (Essential Business Accounting Principles)
     4.1 ความสำคัญของการทำบัญชีธุรกิจ Startup
     4.2 บัญชีที่ Startup ต้องทราบและจัดทำ เพื่อป้องกันการทุจริต
       o การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Brek-Even Analysis)
       o รายได้และรายจ่ายที่แท้จริงของธุรกิจ Startup
     4.3 ขีดความสามารถในการสร้างกำไร และการบริหารทรัพยากรของธุรกิจ (Business Profitability)

5. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup (Taxation for Startup Business)

6. การระดมทุน การกู้ยืมและสินเชื่อสำหรับธุรกิจ Startup (How Startup Funding Works)
     6.1 การระดมทุนของธุรกิจ Startup (Stage of Startup Funding)
       o Pre-seed (Seed Round)
       o Pre-Series A (Seed Funding)
       o Series A
       o Series B และ C
       o Series D
       o IPO
     6.2 การกู้ยืมเงินลงทุนจากธนาคาร (Bank Loans for Startup Business)
     6.3 รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อวางแผนการเงินและควบคุมค่าใช้จ่าย (Personal Living Expense)
     6.4 เทคนิคการคำนวณต้นทุนของธุรกิจทั้งหมดทั้งระยะสั้นและระยะยาว

7. Case Study ข้อควรระวังและการป้องกันความเสี่ยง ในการดำเนินธุรกิจ Startup


   

  
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 0:0 0:0 0:0

Instructor

คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

Location

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
Phone :
02 2305 6000
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba