หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax)

รหัสหลักสูตร : 21/1131

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,959 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,708 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax)

- การออกและรับใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการ ต้องระวัง
- การตรวจสอบการขอคืนภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
- การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

หัวข้อสัมมนา

 1. Update หลักเกณฑ์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ
 4. หลักเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. ที่มาของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม : อัตรา 10%, 7% และ 0%
 6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. อัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ การลงรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
 8. จุดแห่งความรับผิด (Tax Point) และฐานภาษีในการเสีย VAT
 9. การจัดทำใบกำกับภาษีในประเภทต่างๆ ใบลดหนี้-เพิ่มหนี้ เอกสารออกเป็นชุด ใบแทนใบกำกับภาษีให้ถูกต้องตาม
  หลักเกณฑ์ของสรรพากร
 10. กรณีลูกค้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี ผู้ขายจะปฏิบัติอย่างไร และสรรพากรจะสอบย้อนผู้ซื้อหรือไม่
 11. ภาษีซื้อต้องห้ามและการเฉลี่ยภาษีซื้อ
 12. การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 13. การยื่นแบบและการชำระภาษี
 14. การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องและไม่ถูกตรวจสอบ
 15. กรณีที่ต้องเสียเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม และการขอลดหรืองดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม
 16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
หมายเหตุ รับฟรี e- Coupon มูลค่า 500 บาท ทันที!!
(สำหรับใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมในหลักสูตรเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2561)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba