ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant

รหัสหลักสูตร : 23/4088

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


Promotion เดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2561
1. เข้าอบรมเดือน มค.-กพ.61 ทุกที่นั่ง รับฟรี! นส.Update รูปแบบงบการเงินล่าสุดฯ
2. จอง (ไม่ต้องชำระเงิน) หลักสูตรเดือน มค.–กพ.61 ตั้งแต่เดือน ตค.–31 ธค.60 ทุกที่นั่งรับส่วนลดทันที! 100 บาท
3. พิเศษ!! หากจองหน้างานสัมมนารับเพิ่มของสมนาคุณฟรี!!

วิทยากรโดย อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

หัวข้อสัมมนา

1. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบกฏหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและสิ่งสำคัญที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติตามกฏหมายบัญชี
• ระยะเวลาการลงรายการทางบัญชีและการปิดบัญชี
• งบการเงินและรายงานบัญชีที่ต้องจัดทำ
• บทลงโทษนักบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

2. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบด้านบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ต้องจัดทำ
• วิธีการตรวจสอบเอกสารและปรับปรุงเอกสารหลักฐานให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
• เทคนิคการตรวจสอบเพื่อลดข้อผิดพลาดในงบการเงิน

3. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบแนวปฏิบัติในการวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควมคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพ
• การวางระบบบัญชีของธุรกิจที่นักบัญชีและผู้บริหารควรทราบ
• การจัดระบบและออกแบบเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้อง
• การวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมและป้องกันการทุจริต

4. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบมาตรฐานรายงานทางการเงินในปัจจุบันและแนวทางการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคต

5. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบการจัดทำบัญชีและปัญหาในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผู้ทำบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อมาใช้มาตรฐาน SMEs
• ต้นทุนการกู้ยืม
• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• การรับรู้รายได้
• การจัดทำงบการเงิน
• อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างไว้เพื่อขายหรือหาประโยชน์
• ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

6. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงิน

7. การเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียน ต้องศึกษาและเตรียมอะไรบ้าง และบัญชีของแต่ละประเทศแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

8. เตรียมพร้อมรับมือเพื่อก้าวสู่ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba