ภาษีศุลกากรเกี่ยวกับการค้าชายแดนและสิ่งที่ผู้ประกอบการการค้าชายแดนต้องระวัง

รหัสหลักสูตร : 21/8417

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
การคิดต้นทุนกิจกรรม (ABC) และการบริหารต้นทุนกิจกรรม (ABM) แนวทางการบริหารต้นทุนที่จะช่วยในการควบคุมต้นทุน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากร อาจารย์สินศักดิ์ ดวงหิรัญวิมล

หัวข้อสัมมนา


1. ประเด็นปัญหาจากการค้าชายแดนที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
• กรณีนำเข้าสินค้าไม่มีค่า Freight & Insurance แต่โดนเรียกเก็บอากรจากราคาที่มีค่า Freight & Insurance- หากต้องการส่งออกของในปริมาณเล็กน้อยต้องทำอย่างไร
• นำของเข้ามาหลายเที่ยวในวันเดียวกันสามารถยื่นใบขนสินค้าฉบับเดียวได้หรือไม่
• ปัญหาการขอคืนเงินอากรทั่วไป กรณีขอสงวนสิทธิ์คืนอากรภายหลังเนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี
• หากไม่ได้ทำการส่งของออกนอกราชอาณาจักร สามารถขอคืนภาษีได้หรือไม่
• การส่งของกลับออกไปโดยที่ของยังอยู่ในอารักขาของศุลกากร
2. ช่องทางการนำเข้าส่งออกตามกฎหมายศุลกากร
• ขาออกจากด่านศุลกากรไปด่านพรมแดน
- การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกจากผู้ประกอบการทางอิเลกทรอนิกส์มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร
• ขาเข้าจากด่านพรมแดนไปด่านศุลกากร
- กรณีนำรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ด่านพรมแดน การส่งข้อมูลทางอิเลกทรอนิกส์ทำได้อย่างไร และหากไม่ต้องการส่งข้อมูลทางอิเลกทรอนิกส์จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
- หากต้องการแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าภายหลังผ่านด่านพรมแดนเข้ามาในราชอาณาจักรสามารถทำได้หรือไม่
- การนำรถยนต์เข้ามาเป็นการชั่วคราวทางด่านศุลกากรทำได้อย่างไร
3.  กรณีส่งออกหรือนำเข้านอกเส้นทางอนุมัติ หรือนอกเวลาที่ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

4.  พิธีการนำของเข้าและส่งออกแถบเขตชายแดน ผู้มีอำนาจปฏิบัติพิธีการผ่านแดนคือใคร และการปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าผ่านแดนมีวิธีการและเงื่อนไขอย่างไร

• กรณีนำของเข้า หรือส่งออกโดยยานพาหนะ
• กรณีนำเข้าทางไปรษณีย์ที่ต้องจัดทำ และไม่ต้องจัดทำใบขน
• กรณีนำติดตัวเข้ามาหรือนำออก
5.  การเก็บอากร ณ ด่านพรมแดนมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างจากปกติอย่างไร
• การชำระอากรสำหรับของติดตัวผู้โดยสาร
• หากไม่เห็นด้วยกับค่าอากรที่เจ้าหน้าที่ประเมิน กรณีรับสิ่งของทางไปรษณีย์จะทำอย่างไรสามารถโต้แย้งได้หรือไม่
6.  เอกสารที่ต้องจัดทำ
• Invoice
• ใบขน
• บัญชีสินค้า
• ใบขนย้ายสินค้า
• ใบแจ้งรายละเอียดสินค้า
7.  การนำเงินตราเข้าออกตามแนวชายแดน
• หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
• หลักเกณฑ์การนำเงินตราเข้า-ออก
8.  สิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
• สิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอะไรบ้าง
• ได้รับยกเว้นอากรหรือไม่
9.  การค้าชายแดนนอกระบบศุลกากรจะมีบทลงโทษอย่างไรหรือไม่

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 รอ 0 0 0 รอ

วิทยากร

อาจารย์สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป