การควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 21/2269

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.เตรียมตัวอย่างไรก่อนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์

-บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประโยชน์ที่ได้รับ

-คุณสมบัติของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

-การปรับโครงสร้างธุรกิจ

-การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

-ตรวจสอบงบการเงินให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

2.ระบบการควบคุมภายใน ความสำคัญสำหรับบริษัทที่เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.ความหมายของการควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO

-ความหมาย “การควบคุมภายใน”

-วัตถุประสงค์ “การควบคุมภายใน”

-องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

-ประเภทของการควบคุมภายใน

4.ขั้นตอนการประเมิน วิเคราะห์ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5.พิจารณาอย่างไร ว่าระบบการควบคุมภายใน ขององค์กร มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล

6.ระบบงานที่สำคัญ ที่ต้องถูกประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน

-ระบบรายได้

-ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง

-ระบบคลังสินค้า

-ระบบการรับเงิน – จ่ายเงิน

-ระบบงานทรัพยากรบุคคล

-ระบบงานดูแลสินทรัพย์

-ระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน

8.การบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการทุจริต ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

9.ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

10.ข้อควรระมัดระวัง / อุปสรรคสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

11คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba