25 กลยุทธ์การบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

รหัสหลักสูตร : 21/2380

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. จับประเด็นข่าวการขอคืนภาษีซื้อ ประเด็นที่ถูกตรวจสอบและขอคืนอย่างไร ไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ

2. กระบวนการการดำเนินธุรกิจสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

3. การวางระบบบัญชี เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

4. ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า พร้อมประเด็นบัญชีการเงิน และบัญชีภาษีอากร
5. ความแตกต่างของการรับรู้รายการทางบัญชีการเงิน กับบัญชีภาษีอากร สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

6. บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

7. การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ การซื้อสินค้า วัตถุดิบ สินทรัพย์ โดยวิธีการนำเข้า

8. การวิเคราะห์เอกสารใบขนสินค้า เพื่อการลงบัญชี อย่างไรจึงจะถูกต้อง ข้อควรระมัดระวัง และรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับนำเข้า

9. ลูกหนี้ในต่างประเทศทางบัญชีจะดำเนินการอย่างไร และจะตัดหนี้สูญได้หรือไม่ ต้องดำเนินการเหมือนลูกหนี้ในไทยหรือไม่อย่างไร

- ค้างชำระ - ชำระบางส่วน - ไม่ยอมชำระหนี้

10. ส่งออกอย่างไรไม่ต้องเสียภาษี

11. การบันทึกบัญชีสินค้าเสียหายระหว่างทาง ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

12. ลูกค้าขอเคลมสินค้า เรียกเก็บค่าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามสเป็กที่กำหนด บัญชีต้องดำเนินการอย่างไร พร้อมประเด็นปัญหาทางภาษี

13. การส่งสินค้าไปให้สาขา ตัวการ ตัวแทนในต่างประเทศ จะบันทึกบัญชี ทำสต็อคและเสียภาษีอย่างไร

14. สินค้าตัวอย่าง , สินค้าส่งออกเพื่อซ่อม,เช็คสภาพ ,โชว์ กับปัญหาการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร

15. รายการใดบ้างสำหรับการนำเข้าที่ควรนำมาบันทึกไว้เป็นต้นทุนในการซื้อสินค้า และวัตถุดิบ

16. การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าให้ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนใช้ในการคำนวณและบันทึกบัญชี

17. การจ่ายโอนเงินเพื่อชำระ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่านายหน้า ค่าบริการ ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

และยื่นแบบฟอร์มภาษีใดบ้าง และต้องลงบัญชีอย่างไร

18. ฝึกปฏิบัติจากโจทย์ และเอกสารสำหรับธุรกิจนำเข้า ตั้งแต่ซื้อรับเข้าสต็อค และจ่ายชำระให้ต่างประเทศ

19. การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ การขายสินค้า บริการ โดยวิธีการส่งออก(การตั้งหนี้ลูกหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง)

20. ประเด็น สิทธิทางภาษีของธุรกิจส่งออก

21. การบันทึกบัญชี การรับเงินจากต่างประเทศ (การรับชำระจากลูกหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง)

22. ความแตกต่างระหว่างการขายในประเทศ และการส่งออก ทางบัญชีการเงิน และบัญชีภาษีอากร

23. การปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี ที่ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี

24. ฝึกการบันทึกบัญชี จากโจทย์ และเอกสารสำหรับธุรกิจส่งออก ตั้งแต่ออกใบแจ้งหนี้ ถึงการรับชำระจากต่างประเทศ และการตัดสต็อค สินค้าอย่างถูกต้อง

25. การจัดทำรายงานให้กับผู้บริหาร และการควบคุม สำหรับธุรกิจนำเข้า และส่งออก

26. ถาม-ตอบ

27. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba