ปัญหาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จากการใช้ประโยชน์ทางภาษีการซื้อทรัพย์สินที่ลงรายจ่าย2เท่าและ1.5เท่า

รหัสหลักสูตร : 21/8016

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนการใช้ประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อทรัพย์สิน
ที่ลงรายจ่าย2เท่าและ1.5เท่า


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• กรณีซื้อทรัพย์สินในปี 2559 แต่จ่ายเงินในปี 2560 จะได้สิทธิ 1.5 หรือ 2 เท่า
• ปัญหาการใช้สิทธิที่มีทั้ง 2 เท่า และ 1.5 เท่า ต้องกรอก ภ.ง.ด. 50 อย่างไร
• คำนิยามของ “เครื่องจักร” กับผลกระทบกับ ภ.ง.ด. 50 ของปี 2559
• การเตรียมเอกสารที่ต้องมีเพื่อใช้สิทธิการลงรายจ่ายเพิ่ม เมื่อสรรพากรขอตรวจ
• ทราบจุดที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษในแบบ ภ.ง.ด.50

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร


หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบการใช้สิทธิเพิ่มขึ้น 2 เท่า และ 1.5 เท่า
2. การซื้อทรัพย์สินในปี 2560 มีวิธีการใช้สิทธิประโยชน์อย่างไร
3. ทรัพย์สินที่ไม่สามารถใช้สิทธิหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นตามกฎหมาย
4. อย่างไรถือว่าทรัพย์สิน “พร้อมใช้” ที่จะหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
5. ปัญหาในการซื้อทรัพย์สินและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อต้องกรอกในแบบ ภ.ง.ด.50 ทั้งกรณี
ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า และ 1.5 เท่า
6. ทรัพย์สินที่เป็นลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ สิทธิการเช่าใช้สิทธิหักเพิ่มได้หรือไม่
7. การใช้สิทธิจากการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในกิจการกับการกรอกในแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 60 ที่ต้องยื่นในปี 61
8. การเพิ่มคำนิยามของ “เครื่องจักร” ในพระราชกฤษฎีกา 643 จะมีผลกับภ.ง.ด. 50 หรือไม่
9. การวางแผนการซื้อรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง เพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์
ในการลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นทางภาษี
10. กรณีซื้อทรัพย์สินมาใช้ในกิจการแต่ไม่ได้นำมาบันทึกบัญชีทรัพย์สินของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 หากต้องการ
ใช้สิทธิต้องปฏิบัติอย่างไร
11. แนวปฏิบัติกรณีทรัพย์สินที่ใช้สิทธิทางภาษีถูกนำไปขายถูกทำลาย หรือสูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้
12. การคิดค่าเสื่อมทั้งทางบัญชีและภาษีมีผลกับการซื้อทรัพย์สินและการกรอกแบบภ.ง.ด.50 อย่างไร
13. การนับจำนวนปีของการลงรายจ่ายทางภาษี
14. การจัดทำแผนการลงทุนเพื่อที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องปฏิบัติอย่างไร
15. เอกสารในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องมีลักษณะอย่างไร ในปี 2560 ยังใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ
พระราชกฤษฎีกา 604 หรือไม่
16. การเตรียมเอกสารเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบผู้ใช้สิทธิต้องเตรียมอะไรบ้าง
17. จุดที่สรรพากรจะตรวจสอบในแบบ ภ.ง.ด.50 จากการใช้สิทธิ
18. กิจการที่ขอใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินจะถูกตรวจสอบเป็นพิเศษหรือไม่
19. ปัญหาการใช้สิทธิที่มีทั้ง 2 เท่า และ 1.5 เท่า ต้องกรอก ภ.ง.ด. 50 อย่างไร
20. ตัวอย่างจริง คำนวณจริง กรอกแบบ ภ.ง.ด.50 จริง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba