ประเด็นความผิดและแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย Post Clearance Audit สำหรับกิจการนำเข้า-ส่งออก

รหัสหลักสูตร : 21/8407

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรประเด็นความผิดและแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย Post Clearance Audit สำหรับกิจการนำเข้า-ส่งออก

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ Post Clearance Audit ของศุลกากร
2. การควบคุมทางศุลกากร (Customs Clearance Control)
- การควบคุมก่อนการตรวจปล่อย (Pre Clearance Control)
- การควบคุมขณะตรวจปล่อย (Clearance Control)
- การควบคุมหลังตรวจปล่อย (Post Clearance Control)
• การตรวจสอบ ณ ที่ทําการศุลกากร (Post Review)
การตรวจสอบ ณ สถานที่ทําการของผู้ประกอบการ (Post Audit)
3. กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ว่าด้วยการตรวจสอบหลังตรวจปล่อย
4. อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรภายใต้การตรวจสอบหลังตรวจปล่อย Post Audit
5. เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ Post Audit เมื่อใด?
6. วิธีการเลือกสุ่มตรวจแบบ Post Audit ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
7. ผู้ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรมา Post Audit
8. หัวข้อที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมักใช้ตรวจ Post Audit
9. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเมื่อเจ้าหน้าที่เข้า Post Audit
10. เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าตรวจ
11. การชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อถูกตรวจสอบ
12. ความผิดและโทษเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบ
13. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba