เทคนิคการบริหารงานสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/7203

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเทคนิคการบริหารงานสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


ผู้จัดการหรือผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นตำแหน่งงานทางวิชาชีพเฉพาะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กร ซึ่งความรับผิดชอบด้านหนึ่งคือมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาชีพที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่อีกด้านหนึ่งยังต้องบริหารจัดการงานและบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งยังต้องติดต่อสื่อสารประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารและหน่วยงานอื่นๆในองค์กร รวมถึงยังเป็นผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกองค์กรมากที่สุดตำแหน่งงานหนึ่ง

เทคนิคการบริหารงานสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล


วิทยากร ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. องค์กรและผู้บริหารคาดหวังอะไรจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินในการทำงานปัจจุบัน

2. การบริหารจัดการตนเองสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสู่ความสำเร็จ
• เทคนิคการบริหารเวลาในการทำงานเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพและทันต่อเวลาในยุคปัจจุบัน
• เทคนิคการบริหารข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
• การบริหารอารมณ์และปรับทัศนคติเพื่อลดความตึงเครียดในการทำงาน
• Work-Life Balance เพื่อการสร้างสมดุลให้กับชีวิตและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

3. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานในยุค 4.0
• ระบบ e-Withholding Tax 
• ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt
• ระบบ e-Filing

4. ทิศทางวิชาชีพบัญชี : การบริหารงานของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินสู่การเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กร และผู้บริหาร

5. เทคนิคการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินที่ดีต่อพนักงานภายในองค์กร

6. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินกับบทบาทในการประสานงานระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร

7. สิ่งที่ผู้จัดการบัญชีการเงินจะต้องทำความเข้าใจเมื่อก้าวขึ้นสู่ระดับบริหาร
• บริหารงาน 
• บริหารคน
• บริหารความคิด

8. 6 กลเม็ดเคล็ดลับสำคัญในการบริหารงานของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินในยุค 4.0
• เทคนิคสำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินในการสื่อสาร, สั่งงาน และการติดตามควบคุมงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
• การเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
• บทบาทของผู้จัดการบัญชีการเงินกับการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้กับลูกน้องเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
• เทคนิคการสร้างแรงจูงในในการทำงานแก่ทีมงานที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินต้องรู้
• บทบาทของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกฝ่ายบัญชี 
• สรุปปัญหาที่พบบ่อยด้านการประสานงานของฝ่ายบัญชีกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและวิธีในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผล
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba